ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్

ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్లు లేదా స్ప్రింక్లర్లు అనేవి పంటలకు సాగునీటిని అందించేందుకు లేదా వినోదం కోసం, ఒక శీతలీకరణ వ్యవస్థ గా, లేదా ధూళి నియంత్రణకు నీరును చిమ్మే సాధనాలు.

An impact sprinkler head in action
An oscillating sprinker is commonly used to water residential lawns, and is moved as needed.

చిత్రమాలికసవరించు