ఈస్టర్ (Greek: Πάσχα హిబ్రూ భాషలో పస్ఖా,: פֶּסַח పెసఖ్, నుండి) క్రైస్తవుల ప్రార్థనా పరమైన సంవత్సరంలో అతి ముఖ్యమైన పండుగ.[1] క్రైస్తవ గ్రంథాలను బట్టి, క్రీస్తు శిలువవేయబడిన తరువాత తన మరణం నుండి మూడవ దినమున పునరుత్థానం చెందాడు. కొంతమంది క్రైస్తవులు ఈ పునరుత్థానం ఈస్టర్ దినము లేదా ఈస్టర్ ఆదివారం [2] (పునరుత్థాన దినము లేదా పునరుత్థాన ఆదివారం అనికూడా) గుడ్ ఫ్రైడే తరువాత రెండు రోజుల పిమ్మట మరియు మౌన్డి గురువారం గడచిన మూడురోజుల తరువాత జరుపుకుంటారు. ఆయన మరణం మరియు పునరుత్థాన యొక్క కాలక్రమణిక క్రీశ 26 మరియు క్రీశ 36ల మధ్య జరిగినట్లు వివిధ వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. ఈస్టర్ ఇంకా ఈస్టర్ టైడ్ లేదా ఈస్టర్ ఋతువు అని పిలువబడే చర్చి సంవత్సరం యొక్క ఋతువుని కూడా సూచిస్తుంది. సాంప్రదాయం ప్రకారం ఈస్టర్ ఋతువు ఈస్టర్ దినము నుండి ప్రారంభమై ఆరోహణ దినంగా పిలువబడే రోజు వరకు 40 దినముల పాటు ఉంటుంది కానీ, ఇప్పుడు అధికారికంగా పెన్తెకోస్తు వరకు 50 దినములు కొనసాగుతోంది. ఈస్టర్ ఋతువు యొక్క మొదటి వారమును ఈస్టర్ వారము లేదా ఈస్టర్ యొక్క అష్టకం అని వ్యవహరిస్తారు. ఈస్టర్ ఇంకా ఉపవాసం, ప్రార్థన మరియు పశ్చాత్తాపముల కాలము అయిన లెంట్ ముగింపుని కూడా సూచిస్తుంది.

Easter
Easter
Icon of the Descent into Hades of Jesus Christ, which is the usual Orthodox icon for Pascha.
జరుపుకునే వాళ్ళుChristians
రకంChristian
ప్రాధాన్యతCelebrates the resurrection of Jesus
సంబరాలుReligious (church) services, festive family meals, Easter egg hunts and gift-giving
ఆచరణలుPrayer, all-night vigil, sunrise service
సంబంధంPassover, of which it is regarded the Christian equivalent; Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, Shrove Tuesday, Ash Wednesday, Lent, Palm Sunday, Maundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday which lead up to Easter; and Ascension, Pentecost, Trinity Sunday, and Corpus Christi which follow it.

ఈస్టర్ మార్పుకలిగిన విందు, అనగా ఇది సౌర క్యాలెండర్ తో స్థిర సంబంధాన్ని కలిగిఉండదు. నికే యొక్క మొదటి కౌన్సిల్ (325) వసంత విషవత్తు అనుసరించి వచ్చే పౌర్ణమి (పాస్చల్ పౌర్ణమి) తరువాత వచ్చే మొదటి ఆదివారము ఈస్టర్ దినముగా నిర్ణయించింది.[3] మతాచారం ప్రకారం, విషవత్తును మార్చి 21 గా (ఖగోళశాస్త్ర పరంగా ఖచ్చితతేదీతో సంబంధం లేకుండా) పరిగణిస్తారు, మరియు "పౌర్ణమి" ఖగోళశాస్త్ర పరంగా కచ్చితమైన తేదీ కానవసరంలేదు. అందువలన ఈస్టర్ తేదీ మార్చి 22 మరియు ఏప్రిల్ 25ల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. ప్రాచ్య క్రైస్తవత్వం జూలియన్ క్యాలెండర్ ఆధారం చేసుకొని గణిస్తుంది, దీని ప్రకారం ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో మార్చి 21వ తేదీ, గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లో ఏప్రిల్ 3 కి సాద్రుశ్యంగా ఉంటుంది, అందువలన వారి కేలండర్లో ఈస్టర్ ఏప్రిల్ 4 నుండి మే 8 మధ్య మారుతూ ఉంటుంది.

ఈస్టర్, యూదుల పాస్ ఓవర్ తో కేవలం చిహ్నాత్మక పోలికనే కాక కాలెండర్లో దాని స్థానంతో కూడా పోలిక కలిగిఉంది. చాలా యూరోపియన్ భాషలలో, ఆంగ్లంలో ఈస్టర్ అని పిలువబడే విందుకు ఆయా భాషలలో పాస్ ఓవర్ కు ఉపయోగించే మాటలనే ఉపయోగించడం జరిగింది.[4][5]

సాపేక్షంగా కొత్త సందర్భాలైన ఈస్టర్ బన్నీ మరియు ఈస్టర్ గుడ్ల వేట వంటివి ఆధునిక సెలవు-దిన వేడుకలలో భాగంగా వచ్చి చేరాయి మరియు అటువంటివి తరచుగా క్రైస్తవులు మరియు క్రైస్తవులు కానివారు కూడా ఒకే విధముగా జరుపుకుంటారు. అయితే, ఈస్టర్ ను జరుపుకోని కొన్ని క్రైస్తవ సంఘములు కూడా ఉన్నాయి.

విషయ సూచిక

మతపరమైన ప్రాముఖ్యతసవరించు

కొత్త నిబంధన ప్రకారం యేసు పునరుత్థానం చెందిన దినం, ఈస్టర్ జరుపుకొనే దినం, క్రైస్తవ విశ్వాసానికి పునాది వంటిది.[6] ఈ పునరుత్థానం క్రీస్తుని శక్తివంతమైన దైవకుమారునిగా నిలిపింది [6] మరియు దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని న్యాయబద్ధంగా నిర్ణయిస్తాడనుటకు ఇది ఋజువుగా చూపబడింది.[7] దేవుడు క్రైస్తవులకు "క్రీస్తుని మృత్యువు నుండి పునరుత్థానం చెందించుట ద్వారా జీవించే ఆశకు కొత్త జన్మని ప్రసాదించాడు".[8] క్రైస్తవులు, దేవుని కార్యములో విశ్వాసము ఉంచుట[9] ద్వారా క్రీస్తుతో పాటు ఆధ్యాత్మికంగా పునరుత్థానం చెంది జీవితం యొక్క నూతన మార్గంలో పయనించగలరు.[10]

పునరుత్థానంనకు ముందు జరిగిన ప్రభు రాత్రి విందు మరియు శిలువ వేయడం నుండి పాత నిబంధనలో నమోదు చేసిన ప్రకారం ఈస్టర్ ను పాస్ఓవర్ (యూదుల సాంవత్సరిక విందు) మరియు ఈజిప్ట్ కు చెందిన ఎక్సోడస్కు అనుసంధానించవచ్చు. కొత్త నిబంధనకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యానాలను బట్టి, క్రీస్తు తనను, తన శిష్యులను ఆయన యొక్క మృత్యువుకు సంసిద్దులుగా చేసే క్రమంలో పైన గదిలోలో ప్రభు రాత్రి విందులో జరిగిన పాస్ ఓవర్ విందుకు కొత్త అర్ధాన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన రొట్టె ముక్కను మరియు మధ్యపు పాత్రను, త్వరలోనే తన శరీరాన్ని బలి ఇవ్వడానికి మరియు తన రక్తం చిందించే సందర్భానికి సంకేతాలుగా గుర్తించాడు. 1 Corinthians 5:7 ఆయన, "పాత ఈస్ట్ ను వదలి వేయండి, మీరు ఈస్ట్ లేని కొత్త జట్టు కావచ్చు-మీరు అయి ఉన్నారు. క్రీస్తుకు సంబంధించినంత వరకు, మన పాస్ఓవర్ గొర్రె, త్యాగం చేయబడినది"; ఇది పాస్ ఓవర్ అవసరం గృహములో ఈస్ట్ లేకుండా ఉండటాన్ని మరియు క్రీస్తుకు పాస్చల్ గొర్రె అనే అంతరార్ధానికి సంబంధించింది.[11]

జాన్ యొక్క సువార్తకు చెందిన ఒక భావన ప్రకారం నిసాన్ 14 సాయంత్రం ఆలయంలో పాస్ ఓవర్ గొర్రెలు బలి అయ్యే సమయంలోనే క్రీస్తు పాస్ ఓవర్ గొర్రెగా శిలువ వేయబడ్డాడు.[12][13] అయితే ఈ భావన సువాత వాక్య పరిచ్చేదంలోని కాలక్రమణికతో సరిపోవడం లేదు. అనువదించబడిన సాహిత్య వచనము "పాస్ ఓవర్ యొక్క తయారీ" లోJohn 19:14 నిసాన్ 14ను సూచిస్తుందని (పాస్ ఓవర్ యొక్క తయారీ దినం) భావించబడింది మరియు అది యోమ్ షిషిని సూచించనవసరం లేదు (శుక్రవారం, విశ్రాంతి దినం) కొరకు ఏర్పాట్లు చేసే దినం [14] మరియు "పాస్ ఓవర్ భుజించడానికి" క్రతువులలో పవిత్రంగా ఉండాలనే మతాచార్యుల కోరిక John 18:28 పాస్ ఓవర్ గొర్రెను సూచించేదే కాని ఆ రోజులలో ప్రజలచేత ఇవ్వబడే తాజా రొట్టెల గురించి కాదుLeviticus 23:8).

మూలములు మరియు వ్యుత్పత్తిసవరించు

ఆంగ్లో-సాక్సన్ మరియు జర్మన్సవరించు

 
జాక్వెస్ రీచ్ యొక్క "ఈస్టేర్ (1909).

ఈస్టర్‌. ఈస్టరు పండుగ. క్రీస్తు జీవితాన్నీ, శిలువపై ఆయన మరణాన్నీ, సమాధి నుంచి పునరుత్థానం చెందడాన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకొనే అతి ముఖ్యమైన పవిత్ర దినం. యేసు పునరుత్థానం చెందినది వసంత కాలంలో అని విశ్వాసం. ఈస్టరు ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే విషయంలో ఈస్టరన్‌ ఆర్థడాక్స్‌ చర్చిలు పాటించే పద్ధతికీ, ఇతర క్రైస్తవ శాఖలు అనుసరించే పద్ధతికీ కొంత తేడా ఉంది. మార్చి 30 తరువాత వచ్చే పౌర్ణమి వెళ్లాక మొదటి ఆదివారం నాడు ఈస్టరు పండుగ చేస్తారు. కొన్ని క్రైస్తవ శాఖల వారు పాస్‌ ఓవర్‌ పండుగ తరువాత మాత్రమే ఈస్టరు జరపాలని నియమం పెట్టుకొనడం వల్ల ఒక్కొక సారి వారి పండుగ ఆలస్యం కావచ్చు. (పాస్‌ ఓవర్‌ అనేది యూదుల ఒక పండుగ.) ఆధునిక ఆంగ్ల పదం ఈస్టర్ అనేది 899 కి ముందు అభివృద్ధి చెందిన పాత ఆంగ్ల పదం ఈస్టర్ లేదా అఒస్తెర్ లేదా ఏఒస్తెర్ ఉద్భవించిందని ఊహించబడింది. ఈ పేరు బెడె చే నిర్ధారించబడి ఆంగ్లో-సాక్సన్ విగ్రహారాధన యొక్క దేవత ఎఒస్తెర్ పేరుతొ ప్రారంభమైన జెర్మానిక్ క్యాలెండర్ యొక్క ఒక నెల అయిన ఏఒస్తుర్-మొనాథ్ను సూచిస్తుంది.[15] బెడె, ఏఒస్తుర్-మొనాథ్, ఏప్రిల్ నెలతో తుల్యమైనదని గమనిస్తాడు మరియు ఆమె గౌరవార్ధం ఏఒస్తుర్-మొనాథ్ జరిగే విందులు అతను వ్రాసే నాటికి ఆగిపోయి, క్రైస్తవ సాంప్రదాయ ఈస్టర్ తో పూరింప బడ్డాయని సూచించాడు.[16] ఖండాంతర జర్మన్ ఆధారాల నుండి సేకరించిన తులనాత్మక భాషా శాస్త్ర సాక్ష్యం ఉపయోగించి, 19 వ శతాబ్దపు మేధావి జాకబ్ గ్రిమ్మ్ ఖండాంతర జర్మన్ ప్రజల యొక్క క్రీస్తు-పూర్వ నమ్మకాలలో ఈస్టర్ కు సమానమైన రూపం Eostre ఉండేదని ప్రతిపాదించి దానిని Ostaraగా పునర్నిర్మించాడు.

దేవత యొక్క అర్ధధ్వని ఫలితంగా ఎఒస్తెర్ \ బెడె యొక్క ప్రతిపాదనా, కాదా అనే విషయంపై పండితుల సిద్ధాంతాలకు దారి తీసింది, జర్మానిక్ జానపద సాంప్రదాయం యొక్క గ్రంథాలతో ఎఒస్తెర్ ను సంధానించే సిద్ధాంతాలు, (కుందేళ్ళు మరియు గుడ్లు), మరియు ఆమె పేరు యొక్క వ్యుత్పత్తి నుండి ఆమె ఉదయానికి సంబంధించిన మూల-ఇండో-ఐరోపా దేవత యొక్క పేరు నుండి ఆవిర్భవించిన సిద్ధాంతం వంటివి ఉన్నాయి. ఆధునిక ప్రజాదరణ పొందిన సంస్కృతిలో గ్రిమ్ యొక్క నిర్మించబడిన ఓస్తరా కొంత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది. ఆధునిక జర్మన్లు ఒస్తేర్న్ను కలిగి ఉన్నారు, కనీ అది మరొక విధంగా ఉంటుంది, జర్మానిక్ భాషలు సాధారణంగా పాశ్చ నుండి ఋణం తీసుకున్నాయి, క్రింద చూడండి.

సెమిటిక్, రోమన్స్, సెల్టిక్ మరియు ఇతర జర్మానిక్ భాషలుసవరించు

 
ఇసెన్హీం అల్టార్పీస్: మత్తిఅస్ గ్రూనేవల్ద్ చే పునరుత్థానం, 1515 లో పూర్తి చేయబడింది

గ్రీక్ పదం Πάσχα మరియు లాటిన్ రూపం పాశ్చ హిబ్రూ పెసక్ నుండి ఉద్భవించాయి (פֶּסַח) వీటి అర్ధం పాస్ ఓవర్ యొక్క పండుగ. గ్రీక్ పదం Ανασταση లో, (పైకి నిలబడటం, పైకి-లేవడం, పునరుత్థానం) ప్రత్యామ్నాయాలుగా వాడబడ్డాయి.

అరబిక్ లేదా ఇతర సెమిటిక్ భాషలు మాట్లాడే ప్రజలు సాధారణంగా పెసాక్ కుటుంబానికి చెందిన పదాలను వాడతారు. ఉదాహరణకు, పండుగ యొక్క అరబిక్ పేరు యొక్క రెండవ పదం عيد الفصح ʿĪd al-Fiṣḥ యొక్క మూలం F-Ṣ-Ḥ, దీని నుండి అరబిక్ కు అన్వయించగల ధ్వని సూత్రాలు హిబ్రూ P-S-Ḥకు చెందినవి, "Ḥ" ఉనికి /x/ ఆధునిక హిబ్రూ మరియు /ħ/ అరబిక్ లలో కూడా ఉంది. అరబిక్ ఇంకా عيد القيامة ʿĪd al-Qiyāmah ఈ పదాన్ని కూడా వాడుతుంది, దీనికి అర్ధం "పునరుత్థానం యొక్క పండుగ," కానీ ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. మాల్టీస్లో ఈ పదం L-ఘీడ్ . గీజ్ మరియు ఇథియోపియా మరియు ఎరిట్రియా యొక్క ఆధునిక ఎథియోసెమిటిక్ భాషలలో, రెండు రూపాలు ఉన్నాయి: ፋሲካ ("ఫసిక," ఫాసీకా ) గ్రీక్ నుండి పాశ్చ, మరియు ትንሣኤ ("తెన్సే," తిన్సాయే ), ఈ తరువాత పదం సిమెటిక్ మూలమైన N-Ś-'H నుండి వచ్చింది, దీని అర్ధం "మేల్కొనుట" (cf. అరబిక్ nasha'a -అరబిక్ మరియు దక్షిణ సెమిటిక్ భాషలు) కాని వాటిలో ś, "sh" తో కలిసిపోతుంది.

అన్ని రోమన్ భాషలలో ఈస్టర్ పండుగ యొక్క పేరు లాటిన్ పదమైన పాశ్చ నుండి ఉద్భవించింది. ఈస్టర్ ను స్పానిష్ లో పాస్కువ అని, ఇటాలియన్ లో పస్క్వా అని, పోర్చుగీస్ లో పాస్కోవ అని మరియు రోమానియన్ లో పాష్టి అని అంటారు. ఈస్టర్ కు ఫ్రెంచ్ పదమైన Pâques కూడా లాటిన్ పదం నుండే ఉద్భవించింది కానీ a తరువాత వచ్చే s అదృశ్యమై రెండు అక్షరాలూ కలిసి âగా మారి లోపం వలన కలిగే స్వర ఉచ్చారణ అవుతుంది.

అన్ని ఆధునిక సెల్టిక్ భాషలలో ఈస్టర్ కు సరితూగే పదం లాటిన్ నుండే గ్రహింపబడింది. బ్రితోనిక్ భాషలలో ఇది వెల్ష్ పస్గ్గా గ్రహించబడింది, కార్నిష్ మరియు బ్రెటన్ లలో పాస్క్ అయింది. గోయిడెలిక్ భాషలలోకి ఈ పదం ఆ భాషలు /p/ శబ్దమును పునర్అభివృద్ధి చెందించక ముందే ప్రవేశించినందు వలన మొదటి అక్షరం /p/ స్థానంలో /k/ చేరింది. ఇది ఐరిష్ కాయిస్క్, గేలిక్ కాయిస్గ్ మరియు మంక్స్ కైష్ట్ను ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ పదములు సాధారణంగా గోయిడెలిక్ భాషలలో నిశ్చయ ఉపపదం తో వాడబడటం వలన అన్ని సందర్భాలలో శిధిలత పొందింది: An Cháisc, A' Chàisg మరియు Y Chaisht .

డచ్లో ఈస్టర్ ను, పసేన్ అని మరియు స్కాండినేవియన్ భాషలలో పాస్కే అని (డానిష్ మరియు నార్వేజియన్), పాస్క్ (స్వీడిష్), పాస్కర్ (ఐస్లాండిక్) మరియు పాస్కిర్ (ఫాయేరోఎసే) అని అంటారు. ఈ పేరు హీబ్రూ పెసక్ నుండి నేరుగా గ్రహింపబడింది.[17] å అనే అక్షరం ద్విత్వముగా /o/గా ఉచ్ఛరించబడుతుంది, మరియు దీనికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ అక్షరక్రమం పాస్కే లేదా పాస్క్ .

స్లావిక్ భాషలుసవరించు

చాల స్లావిక్ భాషలలో, ఈస్టర్ కి ఉన్న పేరు యొక్క అర్ధం "ఘనమైన పగలు" లేదా "ఘనమైన రాత్రి". ఉదాహరణకు, పోలిష్, స్లోవాక్ మరియు చెక్ భాషలలో వరుసగా విఎల్కనోక్, వెలకా నాక్ మరియు వేలికోనోస్ అనగా "ఘనమైన రాత్రి" లేదా "ఘనమైన రాత్రులు" అని అర్ధం. Велигден (వెలిగ్డెన్ ), Великдень (వెలిక్డెన్ ), Великден (వెలిక్దేన్ ), మరియు Вялікдзень (వ్యాలిక్ద్జ్యెన్) అనే పదాలకు వరుసగా మాసెడోనియన్, ఉక్రైనియన్, బుల్గేరియన్, మరియు బేలరష్యన్, భాషాలలో "గొప్ప దినం" అని అర్ధం.

ఏదేమైనా, క్రొయేషియన్ లో, దినము యొక్క పేరు ఒక ప్రత్యేకమైన మతపరమైన సంబంధాన్ని ప్రతిఫలిస్తుంది: దీనిని ఉస్క్ర్స్ అంటారు, అనగా "పునరుత్థానం". దీనిని వజం (వ్జెం లేదా వుజెం అని కూడా పురాతన క్రొయేషియన్ లో అంటారు), ఇది పురాతన స్లావోనిక్ చర్చి క్రియ అయిన వ్జేటి నుండి ఉద్భవించిన నామవాచకం (ఇప్పుడు క్రొయేషియన్ లో ఉజేటి అనగా "తీసుకొనుట" అని అర్ధం). సెర్బియన్ భాషలో ఈస్టర్ ను వస్క్ర్స్, అంటారు ఇది చర్చి స్లావోనిక్ యొక్క సెర్బియన్ మూలరూపం నుండి వారసత్వంగా పొందిన ప్రార్థనా రూపం. ప్రాచీనమైన పదం వెల్జ నొక్ (వెల్మి : "ఘనమైన"కు పాత స్లావిక్ పదం; నొక్ : "రాత్రి") క్రొయేషియన్ లో ఉపయోగించబడింది కాగా వెలిక్డెన్ ("గొప్ప దినం") సెర్బియన్ లో ఉపయోగించబడింది. స్లావిక్ ప్రజలను జ్ఞానస్నాములోకి మార్చి క్రైస్తవ గ్రంథాలను గ్రీకు నుండి పురాతన స్లావిక్ చర్చి లోకి అనువదించిన "పవిత్ర సోదరులు"గా చెప్పబడే సిరిల్ మరియు మెతాడియాస్ లు ఉస్క్ర్స్ పదాన్ని క్రొయేషియన్ పదమైన "ఆసక్తి రేకెత్తించే" అనే అర్ధం కలిగిన క్రస్నుతి కనుగొన్నారని నమ్మబడుతోంది.[18] ఈ భాషలలో పూర్వ ప్రత్యం వెలిక్ (గొప్ప) పవిత్ర వారం మరియు ఈస్టర్ కు ముందు వచ్చే మూడు విందు దినాల పేర్లలో వాడతారని గమనించాలి.

మరొక మినహాయింపు రష్యన్, దీనిలో విందు యొక్క పేరు, Пасха (పస్ఖ ), పురాతన స్లావోనిక్ చర్చి ద్వారా గ్రీక్ నుండి తీసుకోబడింది.[19]

ఫిన్నో-ఉగ్రిక్ భాషలుసవరించు

ఈస్టర్ కు ఫిన్నిష్ పేరు పాసియాయినేన్, పాసె- అనే క్రియకు చెందినది, దీని అర్ధం విడుదల చేయవలసినది, సామి పదం బెస్సజాట్ ఈ విధమైనదే. ఎస్టోనియన్ పేరు lihavõtted మరియు హంగేరియన్ పదం húsvét అన్నా, మాంసమును తీసుకొనుట అనే అర్ధం, ఇది గొప్ప లెంట్ ఉపవాస కాలం యొక్క ముగింపుని సూచిస్తుంది.

ప్రారంభ చర్చిలో ఈస్టర్సవరించు

 
జెరుసలెంలో సిలువ స్థానాలను ప్రదర్శిస్తూ లయన్స్ గేటు నుండి చర్చ్ అఫ్ ది హోలీ సేపల్చ్రే వరకు వయ దోలోరోస మీదుగా.

ప్రారంభ క్రైస్తవులైన, యూదు మరియు జెంటిల్ లకు, కచ్చితంగా హీబ్రు క్యాలెండర్ గురించి తెలుసు (Acts 2:1; 12:3; 20:6; 27:9; 1 Cor 16:8), కాని వారు ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ సంవత్సరీక పండుగలు జరుపుకున్న ప్రత్యక్ష ఆధారాల్లేవు. క్రైస్తవులు యూదు-యేతర సాంవత్సరిక పండుగలు అపోస్తోలిక్ యుగం తరువాత వచ్చిన ఆవిష్కరణ. మతపరమైన చారిత్రకుడు సోక్రటీస్ స్కోలాస్టికస్ (b. 380), చర్చి ఈస్టర్ ను పాటించడం దాని సాంప్రదాయాలను నిరంతరం కొనసాగించడానికని అన్వయించారు, "అనేక ఇతర సాంప్రదాయాలు ఏర్పడినట్లుగానే," క్రీస్తు లేదా అతని ప్రత్యక్షశిష్యులు ఇది లేదా ఈ ఇతర పండుగ ఏర్పాటులో పాత్ర వహించలేదు అని పేర్కొన్నారు. ఏదేమైనా, సందర్భవశాత్తు చదివినపుడు, ఇది వేడుకను తిరస్కరించడం కానీ, కించపరచడం కానీ కాదు, స్కోలాస్టికస్ యొక్క కాలంలో దానికి ఇవ్వబడిన ప్రాముఖ్యత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది-కానీ ఇది ఆ రోజులలో దాని తేదీని గణించడానికి ఉన్న వివిధ పద్ధతుల నుండి రక్షించే ఒక భాగం. నిజానికి, ఆయన ఈస్టర్ వేడుక యొక్క ఆచారాలు స్థానిక సాంప్రదాయాల నుండి వచ్చినవని వివరించినప్పటికీ, విందు మాత్రం సార్వత్రికంగా పాటించబడుతుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.[20]

ఇప్పటికీ ఉన్న, ఈస్టర్ ని సూచించే అత్యంత ప్రాథమిక ఆధారం-2వ శతాబ్దం మధ్య నాటి పాస్చల్ ధర్మోపదేశం మెలిటో అఫ్ సార్దిస్ చే చెప్పబడింది, ఇది ఈ వేడుకను బాగా-స్థిరపడినదిగా పేర్కొంది.[21] మరొకరకమైన సాంవత్సరిక క్రైస్తవ పండుగకు ఆధారం, అమరుల యొక్క సంస్మరణ, ఈస్టర్ యొక్క వేడుక అదే కాలంలోనే ప్రారంభం అయినదనడానికి సాక్ష్యంగా ఉంది.[22] కానీ అమరుల యొక్క "జన్మదినాలు" స్థానిక సౌర క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్ణీత తేదీలలో జరుపబడగా, ఈస్టర్ యొక్క తేదీ స్థానిక యూదు చాంద్రసౌర క్యాలెండర్ ద్వారా నిర్ణయించబడింది. ఇది, ఈస్టర్ యొక్క వేడుక జరుపుకోవడం క్రైస్తవము ప్రారంభ దశలోనే అనగా యూదుల కాలంలోనే ప్రవేశించినదనే దానితో సరిపోయినప్పటికీ, ప్రశ్నలు మాత్రం సందేహాస్పదం కాకుండా లేవు.[23]

రెండవ-శతాబ్ద వివాదంసవరించు

రెండవ శతాబ్ద చివరి నాటికి, పాశ్చ (ఈస్టర్) యొక్క వేడుక శిష్యులు జరుపుకునే పద్ధతి మరియు తిరుగులేని సాంప్రదాయంగా అంగీకరించబడింది. పాశ్చ వేడుక ఏ తేదీన జరుపుకోవాలనే క్వార్టోడేసిమాన్ వివాదం, అనేక పాస్చల్/ఈస్టర్ వివాదాలలో మొదటిది.

"క్వార్టోడేసిమన్" అనే పదం హిబ్రూ క్యాలెండర్ యొక్క నిసాన్ 14 మూస:LORDపాస్ ఓవర్" (Leviticus 23:5)న పాశ్చ లేదా ఈస్టర్ జరుపుకొనే పద్ధతిని సూచిస్తుంది. చర్చి చరిత్రకారుడు యుసేబియాస్ ప్రకారం, ఈ క్వార్టోడేసిమన్ పోలికార్ప్ (స్మిర్న యొక్క బిషప్, సాంప్రదాయం ప్రకారం జాన్ ది ఎవాన్జెలిస్ట్ యొక్క శిష్యుడు) ఈ ప్రశ్నపై అనిసేటస్ (రోమ్ యొక్క బిషప్)తో వాదించారు. ఆసియా యొక్క రోమన్ పాలితప్రాంతం క్వార్టోడేసిమన్ కాగా, రోమన్ మరియు అలేక్జాన్డ్రియన్ చర్చిలు ఈస్టర్ ను ఆదివారం జరుపుకొనే ఉద్దేశంతో తరువాత వచ్చే ఆదివారం వరకు ఉపవాసాన్ని కొనసాగించారు. పోలికార్ప్ లేదా అనిసేటస్ లలో ఎవరూ మరొకదానిని ఇష్టపడలేదు, కానీ వారు ఈ విషయాన్ని రహస్య పద్ధతిగా కూడా భావించలేదు, ఈ ప్రశ్నను శాంతియుతంగా నిర్ధారణ లేకుండా వదలివేసారు.

అనిసేటస్ కు ఒక తరం తరువాత, రోమ్ యొక్క బిషప్ విక్టర్, ఆసియాలోని ఇతర బిషప్ లు వారి పోలిక్రాట్స్ అఫ్ ఎఫేసాస్ను వారి క్వార్టోడెసిమనిసం కొరకు నిషేధించడానికి ప్రయత్నించినపుడు వివాదం ఏర్పడింది. యుసేబియాస్ ప్రకారం, ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి అనేక చర్చి సమావేశాలు ఏర్పరచబడ్డాయి, ఇవన్నీ ఈస్టర్ ను ఆదివారం నాడే ఉండటాన్ని సమర్ధించాయి.[24] అయితే, పోలిక్రేట్స్ (c. 190), ఆసియా క్వార్టోడెసిమనిసం యొక్క విలువైన పురాతనతత్వాన్ని పరిరక్షిస్తూ విక్టర్ కు లేఖ వ్రాసారు. నిషేధించాలనే విక్టర్ యొక్క ప్రయత్నం స్పష్టమైన మార్పు చేయబడింది మరియు రెండు పక్షాలు బిషప్ ఇరేనయాస్ మరియు ఇతరుల జోక్యానికి సర్దుబాటు చేసుకున్నాయి, వారు అనిసేటస్ యొక్క సహన పూరిత దృష్టాంతాన్ని విక్టర్ కు గుర్తుచేసారు.

క్వార్టోడెసిమనిసం నాల్గవ శతాబ్దంలో కూడా కొనసాగినట్లు కనబడుతుంది, కొందరు క్వార్టోడెసిమన్లు జాన్ క్రిసోస్తంచే వారి చర్చిల నుండి వంచించబడ్డారని మరియు కొంతమంది నెస్టోరియస్ చేత వేధించబడ్డారని కాన్స్టాంటినోపుల్ కి చెందిన సోక్రటీస్ నమోదు చేసాడు.

మూడవ/నాల్గవ-శతాబ్ద వివాదం మరియు కౌన్సిల్సవరించు

నిసాన్ 14 పాటించడం ఎంతకాలం కొనసాగిందో తెలియదు. కానీ నిసాన్ 14 సంప్రదాయాన్ని పాటించేవారు, మరియు ఈస్టర్ ను దాని తరువాత వచ్చే ఆదివారం జరుపుకొనే వారు (పులియబెట్టని బ్రెడ్ యొక్క ఆదివారం)కూడా ఉమ్మడిగా తమ తోటి యూదులను నిసాన్ నెల ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకొనుటకు మరియు దానికి అనుగుణంగా తమ పండుగను ఏర్పాటు చేసుకొనుటకు సంప్రదించేవారు. ఏమైనప్పటికీ, 3వ శతాబ్దం చివరిభాగానికి, ఈస్టర్ తేదీని నిర్ణయించడానికి యూదు జాతిపై ఆధారపడే సంప్రదాయంపై కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ అసంతృప్తి వ్యక్తంచేయడం ప్రారంభించారు. వారు చెప్పే ముఖ్యమైన ఫిర్యాదు ఏమిటంటే యూదు జాతీయులు కొన్నిసార్లు పాస్ ఓవర్ ను ఉత్తరార్ధగోళం వసంత విషవత్తుకు ముందు వచ్చునట్లు చేయడంలో తప్పుడు అంచనాలు వేయడం. లవోడికియ యొక్క అనటోలియాస్ మూడవ శతాబ్దపు చివరిలో ఇలా వ్రాశారు:

[సంవత్సరం యొక్క మొదటి చాంద్రమాసాన్ని], [వసంత విషవత్తుకు ముందు రాశిచక్రం యొక్క పన్నెండవ రాశిలో] ఉంచి పాస్చల్ పదునాల్గవ దినాన్ని నిర్ణయించేవారు ఒక గొప్ప, అసాధారణ తప్పిదానికి పాల్పడుతున్నారు.[25]

పీటర్, అలేక్జాన్ద్రియా యొక్క బిషప్ (312 లో మరణం), కూడా ఇటువంటి ఫిర్యాదు చేశారు.

[నెల] యొక్క పదునాల్గవ రోజున, విషవత్తు తరువాత ఖచ్చితంగా గమనింపబడటం వల్ల, ప్రాచీనులు పాస్ ఓవర్ ను దైవాజ్ఞ ప్రకారం జరుపుకుంటున్నారు. కాగా ప్రస్తుత కాలపు ప్రజలు ఉపేక్ష మరియు దోషపూరిత విధానాలవల్ల దానిని విషవత్తుకు ముందుగానే జరుపుకుంటున్నారు.[26]

సార్డికా పాస్చల్ పట్టిక[27] ఈ ఫిర్యాదులను ధ్రువపరుస్తుంది, తూర్పు మధ్యధరా నగరంలో నివసించే కొంతమంది యూదులు (బహుశాఅంటియోక్)నిసాన్ 14ను మార్చి 11న (జూలియన్) క్రీ.శ.328 లో, మార్చి 5న క్రీ.శ.334లో, మార్చి 2న క్రీ.శ.337లో మరియు మార్చి 10 న క్రీ.శ.339లో, అన్నీ కూడా వసంత విషవత్తుకు ముందుగానే వచ్చేటట్లుగా నిర్ధారించారు.[28]

యూదుల క్యాలెండర్ పై ఆధారపడటం వలన ఉన్న అసంతృప్తితో, కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ స్వంత గణనలతో ప్రయోగాలు ప్రారంభించారు.[29] అయితే, కొందరు యూదుల గణనలు దోషపూరితంగా ఉన్నప్పటికీ, వారిని సంప్రదించే సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని భావించారు. అవుడియని యొక్క తెగ ఉపయోగించిన అపోస్టలిక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఒక కథనం సూచించినట్లు:

మీ స్వంత గణనలు చేయవద్దు, దాని బదులు మీ పవిత్రులైన మీ సోదరుల ప్రకారం పాస్ ఓవర్ జరుపుకొనుము. వారు తప్పు చేసినట్లయితే [గణనలో], మీకు సంబంధం లేదు....[30]

యూదు సంఘాన్ని ఈస్టర్ నిర్ధారణ కొరకు సంప్రదించే సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి క్రైస్తవులకు ఉండవచ్చని భావించే రెండు ఇతర అభ్యంతరాలు హాజరు కాని బిషప్ లకు కౌన్సిల్ అఫ్ నికే నుండి వ్రాయబడిన ఉత్తరంలో ఉన్నాయి:

అత్యంత ప్రవిత్రమైన ఈ విందులో యూదుల పద్ధతిని అనుసరించవలసి రావడం తగనిదిగా కనిపిస్తోంది...వారి సాంప్రదాయాన్ని వదలి వేస్తే, మనకి శక్తి ఉంటే, ఈ నిర్ణయాన్ని కొనసాగించవలసినదిగా భవిష్యత్ తరాలకు విశ్వసనీయమైన ఆజ్ఞ ఇవ్వాలి.....వారి యొక్క సూచన లేనిదే వీటిని జరుపుకోవడం మన శక్తికి మించినదనే వారి ఆత్మస్తుతి నిజానికి అసంగతమైనది....ఈ ప్రశ్నకు సరైన సర్దుబాటు చేసుకొనలేక, వారు కొన్నిసార్లు పాస్ ఓవర్ ను ఒకే సంవత్సరంలో రెండుసార్లు జరుపుకుంటారు.[31]

ఒకే సంవత్సరంలో పాస్ ఓవర్ రెండు సార్లు జరుపుకోవడమనే సూచన ఆ సమయంలో యూదుల క్యాలెండర్లో ఉన్న భౌగోళిక వైవిధ్యతను సూచించవచ్చు, దీనికి ప్రధాన కారణం సామ్రాజ్యంలోని సమాచార వ్యవస్థ వైఫల్యం కావచ్చు. ఒక నగర్మలోని యూదుల పాస్ ఓవర్ నిర్ధారణ మరొక నగరంలోని వారికంటే తేడాగా ఉండి ఉండవచ్చు.[32] యూదుల "ఆత్మస్తుతి" అనే సూచన, నిజానికి, వ్యాసం మొత్తంలో పరుషమైన యూదు వ్యతిరేక స్వరం, మరొక విషయాన్ని సూచిస్తుంది: ఒక క్రైస్తవ పండుగ యొక్క తేదీ నిర్ధారణ కొరకు యూదులపై ఆధారపడటాన్ని కొందరు క్రైస్తవులు అగౌరవంగా భావించారు.

స్వంత గణనలు సమర్ధించే వారికీ, మరియు యూదుల క్యాలెండర్ పై ఆధారపడే సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని భావించే వారికీ మధ్య వివాదం, ఫస్ట్ కౌన్సిల్ అఫ్ నికే 325లో నియమానుసారంగా పరిష్కరించబడింది (క్రింద చూడుము ), ఇది స్వతంత్ర గణనలకు సమ్మతించింది, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇంకా కొనసాగిస్తున్న యూదు సంఘాలను సంప్రదించడాన్ని కొనసాగించే పురాతన సాంప్రదాయాన్ని సమర్ధవంతంగా తొలగించాలని పేర్కొంది. పురాతన సాంప్రదాయం (చరిత్రకారులచే "ప్రోటోపశ్చైట్"గా పేర్కొనబడింది) ఒకేసారిగా తొలగిపోదు, కొంతకాలం కొనసాగుతుంది, ఇది దానికి వ్యతిరేకతను సూచించే చట్టాలు[33] మరియు ఉపన్యాసాల[34] ద్వారా తెలియచేయబడుతుంది.

ఈస్టర్ పై నికే యొక్క నిర్ణయాన్ని అమలు పరచే ప్రయత్నంలో, 4వ శతాబ్దపు రోమన్ అధికారులు యూదుల కాలెండర్లో కల్పించుకొనే ప్రయత్నం చేసారని కొంతమంది చరిత్రకారులు ఆరోపించారు. ఈ సిద్ధాంతం S. లీబెర్మాన్ చే అభివృద్ధి చేయబడింది,[35] మరియు S. సఫ్రై చే హిస్టరీ అఫ్ జ్యూయిష్ పీపుల్లో బెన్-సస్సన్ చే తిరిగి చెప్పబడింది.[36] నాల్గవ శతాబ్ద మధ్య కాలంలో యూదుల విషయాలపై రోమన్ శాసనం అమలు కావడం తప్ప ఈ అభిప్రాయంపై ఏ విధమైన సమర్ధనా లేదు.[37] చరిత్రకారుడు ప్రోకపియాస్, తన సీక్రెట్ హిస్టరీ లో,[38] జస్టీనియన్ చక్రవర్తి 6 వ శతాబ్దంలో రోమన్ క్యాలెండర్ లో కల్పించుకొనే ప్రయత్నం చేసారని ఆరోపించారు, మరియు ఒక ఆధునిక రచయిత[39] ఈ చర్య ప్రోటోపశ్చైట్ కు వ్యతిరేకంగా తీసుకొనబడి ఉంటుందని సూచించారు. అయితే, జస్టీనియన్ యొక్క లభ్యమైన శాసనాలు వేటిలోనూ యూదుల క్యాలెండర్ కు వ్యతిరేకంగా యూదుల విషయాలలో కల్పించుకున్న ఆధారాలు లభ్యం కాలేదు [40] ఇది ప్రోకపియాస్ ప్రకటన యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని సంక్లిష్టంగా మార్చింది.

ఈస్టర్ జరుపుకునే తేదీసవరించు

ఈస్టర్ మరియు దానికి సంబంధించిన ఇతర సెలవు దినాలు మార్పు చేయదగిన విందులు, అంటే గ్రెగోరియన్ లేదా జూలియన్ క్యాలెండర్లు రెండిటిలో నిర్ణీత తేదీన రావు (రెండూ కూడా సూర్యుని చక్ర గమనం మరియు కాలాన్ని అనుసరిస్తాయి). దానికి బదులుగా, ఈస్టర్ యొక్క దినం హిబ్రు క్యాలెండర్ వలె చంద్రమాన క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్ణయించబడుతుంది.

గ్రెగోరియన్ కాలెండర్ ను ఉపయోగించే పశ్చిమ క్రైస్తవంలో, ఈస్టర్ మార్చి 22 మరియు ఏప్రిల్ 25 మధ్య వచ్చే ఆదివారం నాడు, ఆ రెండు దినాలు కూడా కలిపి వస్తుంది .[41] క్రైస్తవ సాంప్రదాయాలు ఆధిక్యత వహించే అనేక దేశాలలో, తరువాత దినమైన ఈస్టర్ సోమవారం, చట్ట ప్రకారం సెలవుదినం. మతపరమైన దినాలకు జూలియన్ కాలెండర్ ఉపయోగాన్ని కొనసాగించే— తూర్పు దేశాల సనాతన చర్చిలలో—జూలియన్ కేలండర్ ప్రకారం, రెండు దినాలను కలుపుకొని మార్చి 22 మరియు ఏప్రిల్ 25ల మధ్య, ఈస్టర్ వస్తుంది. (తూర్పు క్రైస్తవం ఆధిక్యత కలిగిన దేశాలలో జూలియన్ కాలెండర్ ను పౌర కాలెండర్ గా కొనసాగించడం లేదు.) 1900 మరియు 2099 సంవత్సరాల మధ్య ఈ రెండు కాలెండర్ లలో 13 రోజుల తేడా ఉండటం వలన, గ్రెగోరియన్ కాలెండర్ ప్రకారం ఈ రోజులు ఏప్రిల్ 4 మరియు మే 8 మధ్య, ఆ రెండు రోజులను కలుపుకొని ఉంటాయి. తూర్పు సాంప్రదాయ చర్చిలలో కొన్ని జూలియన్ నుండి గ్రెగోరియన్ కాలెండర్ కు మారాయి మరియు ఇతర స్థిర మరియు మార్చ గలిగే విందులకు ఈస్టర్ కొరకు దినం పశ్చిమ చర్చి వలెనే ఉంది.[42]

ఈస్టర్ కొరకు ఒక నిశ్చిత దినం కొన్ని సార్లు సంతృప్తితో కూడిన విషయంగా ఉంది. 325లో జరిగిన ఫస్ట్ కౌన్సిల్ అఫ్ నికేలో అన్ని క్రైస్తవ చర్చిలు ఈస్టర్ ను ఒకే రోజున జరుపుకోవాలని నిర్ణయించారు, ఇది పాస్ఓవర్ దినాన్ని లెక్కించే యూదుల గణన నుండి స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ దినాన్ని లెక్కించే (కౌన్సిల్ యొక్క నిర్ణయాలను కలిగిన సమకాలీన ఆధారాలు ఏవీ మిగలలేదు) పద్ధతి కూడా కౌన్సిల్ లో ప్రస్తావించబడలేదు. సలామిస్ యొక్క ఎపిఫనియాస్ 4వ శతాబ్దం మధ్యలో వ్రాస్తూ: :...చక్రవర్తి...నిసే నగరంలో.....318 మంది బిషప్ ల సభను నిర్వహించారు... వారు ఆ సభలో కొన్ని మతపరమైన నియమాలను రూపొందించారు, అదే సమయంలో వారు పాస్ ఓవర్ కు సంబంధించి దేవుని యొక్క పవిత్రమైన మరియు అత్యద్భుతమైన దినం జరుపుకోవడంలో ఒక ఏకగ్రీవ సమన్వయము ఉండాలని శాసనం చేసారు. ఇది ప్రజలచే వివిధ రకాలుగా పాటించబడటం వలన ... .[43]

కౌన్సిల్ జరిగిన తరువాత సంవత్సరాలలో, అలెక్జాన్డ్రియా చర్చి సూచించిన గణన పద్ధతులు ప్రమాణంగా మారాయి. అయితే, క్రైస్తవ ఐరోపా అంతా ఈ నియమాలను అనుసరించడానికి కొంత కాలం పట్టింది. రోమ్ యొక్క చర్చి 84-సంవత్సరాల చాంద్రమాన కాలెండర్ చక్రాన్ని ఉపయోగించడం మూడవ శతాబ్దం చివరి నుండి 457 వరకు కొనసాగించింది. రోమ్ యొక్క చర్చి తన స్వంత పద్ధతులను ఉపయోగించడం 6 వ శతాబ్దం వరకు కొనసాగించింది, అది అప్పుడు డియోనిసియస్ ఎక్సిగుస్ చే జూలియన్ క్యాలెండర్ లోకి మార్చబడిన అలెక్జాన్డ్రియన్ పద్ధతిని అనుసరించి ఉండవచ్చు (దీనికి చెందిన ఆధారం తొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు లేదు). బ్రిటన్ మరియు ఐర్లాండ్ కు చెందిన ప్రారంభ క్రైస్తవులు కూడా మూడవ శతాబ్ద చివరికి చెందిన రోమన్ ల 84-సంవత్సర చక్ర క్యాలెండర్ ను వాడారు. 7 మరియు 8వ శతాబ్దాల కాలంలో ఇది అలెక్జాన్డ్రియన్ పద్ధతిచే ఆక్రమించబడింది. పశ్చిమ ఖండాంతర ఐరోపాలోని చర్చిలు 8వ శతాబ్దంలో చార్లెమాగ్నే పరిపాలన వరకు ఆఖరి రోమన్ పద్ధతినే ఉపయోగించారు, చివరికి వారు అలెక్జాన్డ్రియన్ పద్ధతిని అనుసరించారు. ఏదేమైనా, 1582లో కేథోలిక్ చర్చి గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ను అనుసరించడం మరియు చాలా వరకు తూర్పు సాంప్రదాయ చర్చిలు జూలియన్ క్యాలెండర్ను ఉపయోగించడం కొనసాగించడం వలన ఈస్టర్ ఏ దినాన జరుపుకోవాలనే విషయం మరల దారితప్పి, ఈ నాటి వరకు తేడా కొనసాగుతోంది.

గణనలుసవరించు

ఈ నియమం నాల్గవ శతాబ్దం నుండి వసంత విషవత్తు నాడు లేదా దాని తరువాత వచ్చే పొర్ణమి తరువాత వచ్చే ఆదివారం నాడు ఈస్టర్ పాటించబడుతుంది అనే పదబంధం ద్వారా తెలియచేయబడింది. ఏదేమైనా, ఇది అసలైన మత నియమాలను కచ్చితంగా తెలియచేయడం లేదు. దీనికి కారణం దీనిలో ఉన్న పౌర్ణమి (పాస్చల్ పౌర్ణమిగా పిలువబడుతుంది) ఖగోళపరమైన పౌర్ణమి కాక, చాంద్రమాన క్యాలెండర్లో 14వ రోజుగా ఉంది. మరొక తేడా ఏమనగా ఖగోళ వసంత విషవత్తు సహజమైన ఖగోళ దృగ్విషయం, ఇది మార్చి 19, 20, లేదా 21 లలో సంభవించ వచ్చు, అయితే మతపరమైన తేదీ సాంప్రదాయంగా మార్చి 21న నిర్ణయింపబడింది.[44]

మతపరమైన నియమాలను అన్వయించేటపుడు, క్రైస్తవ చర్చిలు మార్చి 21ని ఈస్టర్ తేదీని నిర్ణయించడానికి ప్రారంభ బిందువుగా ఉపయోగిస్తాయి, ఆ రోజు నుండి వారు తరువాత వచ్చే పౌర్ణమి, మొదలగు వాటిని కనుగొంటారు. ప్రాచ్య సాంప్రదాయ మరియు తూర్పు సాంప్రదాయ చర్చిలు జూలియన్ క్యాలెండర్ ఉపయోగించడాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి. సాంప్రదాయ ఈస్టర్ ను నిర్ణయించడానికి వారి ప్రారంభ బిందువు కూడా మార్చి 21, కానీ జూలియన్ లెక్కల ప్రకారం, ఇది గ్రెగోరియన్ కాలెండర్లో ఏప్రిల్ 3తో సరిపోతుంది. దీనికి తోడు, జూలియన్ క్యాలెండర్లో చాంద్రమాన పట్టికలు గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ కంటే 4 రోజులు (కొన్నిసార్లు 5 రోజులు) వెనుక ఉన్నాయి. గ్రెగోరియన్ పద్ధతిలో చంద్ర మాసం యొక్క 14వ రోజు జూలియన్ల ప్రకారం 9వ లేదా 10వ రోజు అవుతుంది. సూర్య మరియు చంద్రమానాల కలయికలోని ఈ తేడాల వలన చాలా సంవత్సరాలలో ఈస్టర్ తేదీలో విభేదాలు కలిగాయి. (పట్టిక చూడండి)

అసలైన ఈస్టర్ తేదీని గణించడం కొంత క్లిష్టమైనది, కానీ ఈ క్రింది విధంగా సంక్షిప్తంగా వివరించవచ్చు:

ఈస్టర్ చాన్ద్రసౌర చక్రాల ప్రకారం నిర్ణయింపబడుతుంది . చాంద్రమాన సంవత్సరం 30-రోజుల మరియు 29-రోజుల చాంద్రమాన నెలలను కలిగి ఉంటుంది, సాధారణంగా ప్రత్యామ్నాయంగా, కాలానుగుణంగా చాంద్రమాన చక్రాన్ని సూర్యమానంతో సమానం చేయడానికి ఒక అధిక మాసం కలుపబడుతుంది. ప్రతి సౌరమాన సంవత్సరం (జనవరి 1 నుండి డిసెంబరు 31)లో, అధిక అమావాస్యతో మొదలయ్యే చాంద్రమాసం మార్చి 8 నుండి ఏప్రిల్ 5 వరకు ఆ రోజులతో కలిపి 29-రోజుల వ్యవధితో వచ్చే మాసాన్ని ఆ సంవత్సరానికి పాస్చల్ చాంద్రమాసంగా వ్యవహరిస్తారు. పాస్చల్ చాంద్ర మాసంలో ఈస్టర్ 3 వ ఆదివారం నాడు, లేదా, పాస్చల్ చాంద్ర మాసం యొక్క 14 వ రోజు తరువాత వచ్చే ఆదివారం నాడు వస్తుంది. పాస్చల్ చాంద్రమాసం యొక్క 14వ రోజు సాంప్రదాయకంగా పాస్చల్ పౌర్ణమిగా చెప్పబడింది, అయితే ఖగోళపరమైన పౌర్ణమి తేదీ నుండి చాంద్రమాసం యొక్క 14వ రోజుకి తేడా రెండు రోజుల వరకు ఉండవచ్చు.[45] అధిక అమావాస్య మార్చి 8 నుండి ఏప్రిల్ 5 మధ్య తేదీలలో ఆ రెండు రోజులతో కలిపి ఏదో ఒక రోజులో రావడం వలన, పాస్చల్ పౌర్ణమి (చాంద్రమాసం యొక్క 14వ రోజు) ఆ రెండు రోజులతో కలుపుకొని మార్చి 21 నుండి ఏప్రిల్ 18 మధ్య ఏదో ఒక తేదీన తప్పనిసరిగా రావలసి ఉంటుంది.

దానికి అనుగుణంగా, గ్రెగోరియన్ ఈస్టర్ మార్చి 22 నుండి ఏప్రిల్ 25 మధ్య ఆ రోజులతో కలుపుకొని-35 రోజులలో ఏదో ఒకరోజు సంభవిస్తుంది.[46] అది చివరిసారి 1818లో మార్చి 22 న సంభవించింది, తిరిగి ఆ విధంగా 2285 వరకు జరుగదు. అది 2008లో మార్చి 23న వచ్చింది, కానీ మరలా 2160 వరకు సంభవించదు. ఈస్టర్ వచ్చే అవకాశమున్న చివరి రోజైన ఏప్రిల్ 25న, ఇటీవలి కాలంలో 1943లో వచ్చింది, తిరిగి అదే రోజున 2038లో వస్తుంది. ఏమైనప్పటికీ, ఈ రోజుకి ఒకరోజు ముందుదైన ఏప్రిల్ 24న వచ్చే అతిదగ్గరి అవకాశం 2011లో ఉంది. ఈస్టర్ తేదీల చక్రం ప్రతి 5,700,000 సంవత్సరాలకు కచ్చితంగా ఆవర్తనమవుతుంది, మరియు అన్ని రోజుల మధ్యగతం 189,525సార్లు లేదా 3.3% తో పోల్చదగినదిగా, అతిఎక్కువగా వచ్చేరోజు ఏప్రిల్ 19, ఇది 220,400సార్లు లేదా 3.9%గా ఉంది.

ఈస్టర్ యొక్క గ్రెగోరియన్ గణన కలబ్రియ వైద్యుడైన అలోయ్సిస్ లిలియస్ (లేక లిలియో)చే చంద్రుని యొక్క అధికమాసములను సవరించి కనుగొన్న ఒక పద్ధతిపై ఆధారపడి లెక్కించబడి [47], ఈస్టర్ ను జరుపుకొనే దాదాపు అన్ని పశ్చిమ క్రైస్తవుల చేత మరియు పశ్చిమ దేశాల చేత అనుసరించబడుతోంది. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము మరియు వలసలకు, ఈస్టర్ ఆదివారం యొక్క తేదీని గోల్డెన్ సంఖ్యలు మరియు ఆదివారపు లేఖలు ఉపయోగించి నిర్ణయించడం క్యాలెండర్ (నూతన శైలి) చట్టం 1750 అనుబంధాన్ని అనుసరించి జరుగుతుంది. ఇది పూర్తిగా గ్రెగోరియన్ గణనతో సరిపోయేటట్లు రూపకల్పన చేయబడింది.

పాస్ ఓవర్ యొక్క తేదీకి సంబంధంసవరించు

గ్రెగోరియన్ మరియు జూలియన్ ఈస్టర్ తేదీ నిర్ధారణకు ఒక చాంద్రసౌర చక్రం అనుసరించబడుతుంది. యూదుల పాస్ ఓవర్ నిర్ణయించడానికి కూడా ఒక చాంద్రసౌర క్యాలెండర్ ఉపయోగిస్తారు, ఈస్టర్ ఎప్పుడూ ఆదివారం నాడే రావడం వలన (హిబ్రూ క్యాలెండర్లో నిసాన్ 15) పాస్ ఓవర్ యొక్క మొదటి రోజు తరువాత ఒక వారం రోజులకి వస్తుంది. ఏదేమైనా, హిబ్రూ మరియు గ్రెగోరియన్ చక్రాలలోని నియమాల తేడాల వలన 19 సంవత్సరాల చక్రంలో మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పాస్ ఓవర్, ఈస్టర్ జరిగిన సుమారు ఒక నెల తరువాత వస్తుంది. ఇది గ్రెగోరియన్ 19-సంవత్సరాల చక్రంలో 3, 11, మరియు 14 సంవత్సరాలలో సంభవిస్తుంది (ఇది యూదుల 19-సంవత్సరరాల చక్రంలో 19, 8, మరియు 11 సంవత్సరాలకు సమానమవుతుంది).

ఈ భేదానికి కారణం రెండు కాల చక్రాలలోను అధిక మాసముల సమయంలో తేడా ఉండటం (చూడుము కంపుటస్). దీనికి తోడు, రెండు క్యాలెండర్లలో ఏ విధమైన మార్పు లేకుండా, ఈ రెండు పండుగల యొక్క మాసముల తేడా యొక్క తరచుదనం సౌర సంవత్సరాల తేడా ఫలితంగా కాలం తో పాటు పెరుగుతుంది: హిబ్రూ క్యాలెండర్ సౌర సంవత్సరం సగటు స్పష్టంగా 365.2468 రోజులు అయితే అది గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం 365.2425 రోజులు. ఉదాహరణకు, 2200-2299 సంవత్సరాలలో, పందొమ్మిది సంవత్సరాల వ్యవధిలో నాలుగు సంవత్సరాలలో గ్రెగోరియన్ ఈస్టర్ కంటే పాస్ ఓవర్ ప్రారంభం ఒక నెల ఆలస్యంగా అవుతుంది.

ఆధునిక హిబ్రూ క్యాలెండర్ నిసాన్ 15 ఎప్పుడూ సోమవారం, బుధవారం, లేదా శుక్రవారం రానందువలన, నిసాన్ 15 యొక్క సెడెర్ ఎప్పుడూ మౌన్డి గురువారం నాడు రాదు. కొన్ని యూదు సమూహాలలో పాస్ ఓవర్ యొక్క రెండవ రాత్రి పాటించే రెండవ సెడెర్, గురువారం రాత్రి వస్తుంది.

ఎందుకనగా శతాబ్దాల కాలంలో గ్రెగోరియన్ లేదా హీబ్రు క్యాలెండర్ల కంటే జూలియన్ క్యాలెండర్ యొక్క స్పష్టమైన సౌరమాన సంవత్సరం నడక ఎక్కువగా మారటంవల్ల, జూలియన్ ఈస్టర్ గ్రెగోరియన్ ఈస్టర్ కంటే క్రిస్టియన్ కాలచక్రం పందొమ్మిది సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఐదు సంవత్సరాలు అనగా 3, 8,11, 14, మరియు 19లలో ఒక చాంద్రమాసం తరువాత వస్తుంది. దీనర్ధం అది పందొమ్మిది సంవత్సరాలలో రెండు సంవత్సరాలు అంటే క్రైస్తవ కాలచక్రం యొక్క 8వ మరియు 19వ సంవత్సరాలలో యూదుల పాస్ ఓవర్ కంటే ఒక చాంద్రమాసం తర్వాత వస్తుంది. అంతేకాక, జూలియన్ క్యాలెండర్ యొక్క చాంద్రమాన వయసు సగటు చాంద్ర మానాల కంటే 4 నుండి 5 రోజులు వెనుకబడి ఉండటంవల్ల, పాస్ ఓవర్ ప్రారంభం మైన వెంటనే జూలియన్ ఈస్టర్ వస్తుంది. యూదుల క్యాలెండర్ యొక్క సౌర సంవత్సరం మరియు చాంద్ర కాలంలో దోషాల సంచిత ప్రభావం, ఈస్టర్ ఎప్పుడూ యూదుల పాస్ ఓవర్ తరువాత రావాలనే బహిరంగ నియమం ఆవశ్యకతను యూదుల చక్రం కలిగి ఉందనే తరచుగా చెప్పబడే, దోషపూరిత నమ్మకానికి దారితీసింది.[48][49]

ఈస్టర్ తేదీ యొక్క సంస్కరణసవరించు

మెలేటియోస్ IV అధ్యక్షతన 1923లో ప్రాచ్య సాంప్రదాయ బిషప్ ల యొక్క పాన్-ఆర్థడాక్స్ కాంగ్రెస్ ఇస్తాంబుల్ లో కలుసుకుంది, అక్కడ ఈ బిషప్ లు పరిష్కృత యూదుల క్యాలెండర్కు అంగీకరించారు. ఈ క్యాలెండర్ యొక్క అసలు రూపం జెరూసలెం యొక్క రేఖాంశాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఖగోళ గణనలను ఉపయోగించి ఈస్టర్ ను నిర్ధారిస్తుంది.[50][51] ఏదేమైనా, పరిష్కృత యూదుల క్యాలెండర్ ను అనుసరించిన అన్ని ప్రాచ్య సాంప్రదాయ దేశాలు ఈ యూదుల క్యాలెండర్ లోని నిర్ణీత తేదీలలో వచ్చే పండుగలకు సంబంధించిన భాగాన్ని మాత్రమే అనుసరించాయి. 1923 లోని అసలు ఒప్పందం లోని భాగమైన పరిష్కృత ఈస్టర్ గణన ఏ సాంప్రదాయ ప్రాంతంలోనూ శాశ్వతంగా పాటించబడలేదు.

1997 లో సిరియాలోని అలెప్పోలో జరిగిన ఒక సమితిలో, వరల్డ్ కౌన్సిల్ అఫ్ చర్చెస్ జరుసలెం యొక్క రేఖాంశాన్ని ఆధారం చేసుకొని వసంత విషవత్తు మరియు పౌర్ణమి వంటి ఖగోళ అంశాలను ఆధునిక శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఆధారంగా పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న వివిధ పద్ధతులను మార్చి ఈస్టర్ గణనలో ఒక సంస్కరణను ప్రతిపాదించింది, దీనిలో కౌన్సిల్ అఫ్ నికే ప్రకారం ఈస్టర్ ను పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే ఆదివారం నాడు జరుపుకొనే పద్ధతిని కూడా పరిగణించారు.[52] WCC ఈ సంబంధాలకు సంబంధించిన తులనాత్మక దత్తాంశాన్ని కూడా సమర్పించింది:

మూస:Table of dates of Easter

గమనికలు: 1. ఖగోళ పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే మొదటి ఆదివారం ఖగోళ సంబంధ ఈస్టర్.
2. పాస్ ఓవర్ సూచించిన తేదీకి ముందు రోజు సూర్యాస్తమయంలో మొదలవుతుంది.

WCC సిఫారసు చేసిన మార్పులు క్యాలెండర్ వివాదాలను ప్రక్కన పెట్టి ప్రాచ్య మరియు పశ్చిమ చర్చిల మధ్య తేదీకి సంబంధించిన భేదాన్ని తొలగించాయి. ఈ సంస్కరణను 2001 నుండి ఆచరించాలని ప్రతిపాదించబడింది, కానీ ఏ సభ్య సంస్థ కూడా దీనిని అనుసరించలేదు.

వివిధ సంఘాలను అనుసరించే కొంతమంది అనుచరులు ఈస్టర్ తేదీని నిర్ణయించడంలో చంద్రుణ్ణి పరిగణించక పోవడమనే అభిప్రాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లారు. వారి ప్రతిపాదనలలో ఈస్టర్ ను ఎప్పుడూ ఏప్రిల్ యొక్క రెండవ ఆదివారం నాడు జరుపుకోవడం, లేదా దేవుని ప్రకటన (ఎపిఫనీ) మరియు అష్ బుధవారంల మధ్య ఎప్పుడూ ఏడు ఆదివారాలు కలిగిఉండటం, లీపు సంవత్సరాలలో తప్ప ఈస్టర్ ఎప్పుడూ ఏప్రిల్ 7న వచ్చేటట్లు ఒకే విధమైన ఫలితాన్ని తయారుచేయడం. వారి సూచనలు ప్రాముఖ్యతను పొందలేదు, మరియు వాటి భవిష్యత్ అనుసరణ సందేహాస్పదం.

యునైటెడ్ కింగ్డంలో, ఈస్టర్ చట్టం 1928 ఈస్టర్ యొక్క తేదీని ఏప్రిల్లో రెండవ శనివారం తరువాత వచ్చే మొదటి ఆదివారం నాడు నిర్ధారించడానికి అనుమతిస్తూ శాసనం చేసింది (లేదా, మరొక విధంగా, ఏప్రిల్ 9 నుండి ఏప్రిల్ 15 సమయంలోని ఆదివారం). అయితే, ఈ శాసనం ఆచరణలోకి రాలేదు, కానీ చట్ట గ్రంథంలో పొందు పరచబడింది మరియు వివిధ క్రైస్తవ చర్చిల అనుమతితో ఇది ఆచరింపబడవచ్చు.[53]

చర్చి సంవత్సరంలో స్థానంసవరించు

పశ్చిమ క్రైస్తవంసవరించు

పశ్చిమ క్రైస్తవంలో, ఈస్టర్ లెంట్ యొక్క అంతాన్ని సూచిస్తుంది[ఉల్లేఖన అవసరం],,అష్ బుధవారంతో ప్రారంభమై ఈస్టర్ కు సమాయత్తమయ్యే నలభై రోజుల పాటు సాగే ఉపవాసం మరియు పశ్చాత్తాపాల కాలం (ఆదివారాలను లెక్కించకుండా)[ఉల్లేఖన అవసరం].

పవిత్ర వారంగా పిలువబడే ఈస్టర్ కు ముందుండే వారం, క్రైస్తవ సాంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యమైనది. ఈస్టర్ కు ముందున్న ఆదివారం పామ్ సండే మరియు ఈస్టర్ కు ముందుండే మూడు రోజులు మౌన్డీ గురువారం లేదా పవిత్ర గురువారం, గుడ్ ఫ్రైడే మరియు పవిత్ర శనివారం (కొన్ని సార్లు నిశ్శబ్ద శనివారంగా కూడా సూచించబడుతుంది). పామ్ సండే, మౌన్డి గురువారం మరియు గుడ్ ఫ్రైడేలు వరుసగా జెరూసలెంలోకి జీసస్ ప్రవేశం, ప్రభు రాత్రి విందు మరియు శిలువవేయబడుటలకు స్మారకాలు. పవిత్ర గురువారం, గుడ్ ఫ్రైడే, మరియు పవిత్ర శనివారాలు కొన్నిసార్లు ఈస్టర్ త్రయం (లాటిన్లో "మూడు దినములు")గా సూచించబడతాయి. కొన్ని దేశాలలో, ఈస్టర్ రెండు రోజులు ఉంటుంది, రెండవ దానిని "ఈస్టర్ సోమవారం"గా పిలవబడుతుంది. ఈస్టర్ ఆదివారంతో మొదలయ్యే వారం ఈస్టర్ వీక్ లేక ఈస్టర్ అష్టకం, మరియు ప్రతి రోజు "ఈస్టర్" పదమును ముందు కలిగి ఉంటుంది, ఉదాహరణకు, ఈస్టర్ సోమవారం, ఈస్టర్ మంగళవారం, మొ. అందువలన ఈస్టర్ శనివారం అనగా ఈస్టర్ ఆదివారం తరువాత వచ్చే శనివారం. ఈస్టర్ కు ముందు వచ్చే రోజు సైగా పవిత్ర దినంగా పిలువబడుతుంది. చాల చర్చిలు పవిత్ర శనివారం నాటి రాత్రి ఈస్టర్ జాగరణగా పిలువబడే సేవతో ఈస్టర్ ను జరుపుకోవడం ప్రారంభిస్తాయి.

ఈస్టర్ టైడ్, లేదా పాస్చల్ టైడ్ గా పిలువబడే ఈస్టర్ యొక్క కాలం, ఈస్టర్ ఆదివారంతో మొదలై ఏడువారాల తరువాత వచ్చే పెంతేకోస్తు దినంతో ముగుస్తుంది.

తూర్పు క్రైస్తవంసవరించు

తూర్పు క్రైస్తవంలో, పాశ్చ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సన్నాహాలు గ్రేట్ లెంట్ తో ప్రారంభమై, ఇది పరిశుద్ధ సోమవారం నాడు మొదలై 40 వరుసరోజుల పాటు కొనసాగుతుంది (ఆదివారాలతో కలిపి). గ్రేట్ లెంట్ యొక్క చివరి వారాన్ని (గ్రేట్ లెంట్ యొక్క ఐదవ ఆదివారం తరువాత వచ్చేది) పామ్ వీక్ అని పిలుస్తారు, ఇది లాజరస్ శనివారంతో ముగుస్తుంది. లాజరస్ శనివారం ప్రారంభించే వెస్పర్స్ అధికారికంగా గ్రేట్ లెంట్ ను ముగిపుకు తెస్తుంది, అయితే ఉపవాసాలు మాత్రం తరువాత వారం కూడా కొనసాగుతాయి. లాజరస్ శనివారం తరువాత పామ్ ఆదివారం, పవిత్ర వారం, చివరికి పాశ్చ వస్తాయి, అప్పుడు పాస్చల్ దైవ ప్రార్థనతో ఉపవాసం ముగుస్తుంది.

పాస్చల్ జాగరణ అర్ధరాత్రి ప్రార్థనతో మొదలై, లెన్టెన్ త్రియోదియోన్ యొక్క చివరి సేవగా ఉంటుంది మరియు ఇది పవిత్ర శనివారం యొక్క అర్ధరాత్రికి కొద్దిగా ముందు ముగిసేలా నిర్ణయించబడుతుంది. సరిగా అర్ధరాత్రి సమయానికి పాస్చల్ వేడుక మొదలవుతుంది, దీనిలో పాస్చల్ గీతాలు, పాస్చల్ గంటలు, మరియు పాస్చల్ దైవ ప్రార్థన ఉంటాయి.[54] పాస్చల్ దైవ ప్రార్థన అర్ధరాత్రి ఉంచడంలో అర్ధం దీనికి ముందుగా మరే విధమైన దైవ ప్రార్థన లేకుండా చేయడం, ప్రార్థనా సంవత్సరంలో ప్రసిద్ధి చెందిన దాని స్థానాన్ని "విందులకు విందు"గా స్థిరపరచడం.

పాశ్చ నుండి అల్ సెయింట్స్ సండే (పెంతేకొస్తుతరువాత వచ్చే ఆదివారం) వరకు ఉండే ప్రార్థనా సమయాన్ని పెంతేకొస్తేరియన్ (ఆ "యాభై రోజులు") అని పిలుస్తారు. ఈస్టర్ ఆదివారంతో మొదలయ్యే వారం

బ్రైట్ వీక్ అని పిలువబడుతుంది, ఈ సమయంలో బుధవారం మరియు శుక్ర వారంతో సహా ఉపవాసాలు ఉండవు. పాశ్చ తదనంతర విందు 39 రోజులు కొనసాగుతుంది, అధిరోహణకు ముందు రోజైన అపోడోసిస్ (సెలవు-తీసుకొనుట) వరకు. పాశ్చ నుండి యాభైయ్యవ రోజు పెంతేకొస్తు ఆదివారం వస్తుంది (కలుపుకొని లెక్కించాలి)

పెంతేకొస్తేరియన్, అల్ సెయింట్స్ ఆదివారంతో ముగిసినప్పటికీ, పాశ్చ యొక్క ప్రభావం తరువాత సంవత్సరం అంతా కొనసాగుతుంది, రోజువారీ దైవ ప్రార్థనలలో లేఖలు మరియు సువార్త పఠనాలు, వారం యొక్క స్వరం, మరియు సువార్త గీతాలు నిర్ధారించడంలో తరువాత సంవత్సరం లాజరస్ శనివారం వరకు ఈ ప్రభావం ఉంటుంది.

ఈస్టర్ యొక్క మతపరమైన ఆచారంసవరించు

పశ్చిమ క్రైస్తవంసవరించు

దస్త్రం:Procesion semana santa jpereira.jpg
స్పెయిన్ యొక్క వాయువ్య దిక్కులో ఊరేగింపు.

పశ్చిమ క్రైస్తవులు ఈస్టర్ పండుగను అనేక విధాలుగా జరుపుకుంటారు. రోమన్ కాథలిక్స్ మరియు కొందరు లూథరన్లు ఇంకా ఆంగ్లికన్లు ఈస్టర్ ను జరుపుకొనే సాంప్రదాయ, జప గ్రంథ పాటింపు, పవిత్ర శనివారం నాటి రాత్రి ఈస్టర్ జాగరణతో ప్రారంభమవుతుంది. సంవత్సరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ ప్రార్థన, పూర్తి చీకటిలో ఈస్టర్ అగ్ని దీవెనలతో, పాస్చల్ కాండిల్ (క్రీస్తు ఉత్థానానికి గుర్తు) యొక్క పెద్ద కాండిల్ వెలిగించడం మరియు మిలన్ యొక్క అంబ్రోస్కి ఆపాదించబడిన విజయం యొక్క పఠనం లేదా ఈస్టర్

ప్రకటనతో ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ దీపం సేవ ముగిసిన తరువాత, పాత నిబంధన నుండి అనేక పఠనాలు జరుగుతాయి; ఇవన్నీ సృష్టి యొక్క కథలు, ఇసాక్ యొక్క త్యాగం, ఎర్ర సముద్రం దాటడం, మరియు రాబోయే మెసైయ్య గురించి తెలియచేస్తాయి. సేవ యొక్క ఈ భాగం గ్లోరియా మరియు అల్లెలుయ పాడటం మరియు పునరుత్థానం గురించి సువార్త ప్రకటనతో ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో, స్థానిక సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి, దీపాలను తీసుకువచ్చి చర్చి గంటలను మ్రోగిస్తారు. సువార్త తరువాత ఉపన్యాసం ఉండవచ్చు. అప్పుడు కేంద్రం వేదిక నుండి పాత్రకు మారుతుంది. పురాతన కాలంలో, ఈస్టర్ జ్ఞానస్నానంనకు అనువైన సమయం మరియు రోమన్ కేథోలిసిస్మ్ మరియు ఆంగ్లికన్ సహవాసంలలో ఇప్పటికీ అనుసరించబడుతుంది. ఈ సమయంలో జ్ఞానస్నానం ఉన్నా లేకపోయినా, సమావేశం జ్ఞానస్నానం యొక్క విశ్వాసానికి ప్రమాణాలు చేయడం సాంప్రదాయంగా ఉంటుంది. ఈ చర్య తరచుగా పవిత్ర జలం ఫాంట్ పై నుండి సభపై చిలకరించడంతో ముగుస్తుంది. ఋజువుకు చెందిన కేథలిక్ సంస్కారం కూడా జాగరణతో జరుపబడుతుంది.

ఈస్తర్ జాగరణ యూకరిస్ట్ జరుపుకోవడంతో ముగుస్తుంది (కొన్ని సాంప్రదాయాలలో పవిత్ర కూడిక అని పిలువబడుతుంది). ఈస్టర్ జాగారణలో కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి: కొన్ని చర్చిలలో పాస్చల్ కొవ్వొత్తి ఊరేగింపుకు ముందు పాత నిబంధన పాఠములను చదివి ఎక్సుల్టేట్ అయిన వెంటనే సువార్తను చదువుతారు. కొన్ని చర్చిలు, ప్రత్యేకించి ప్రొటెస్టంట్ చర్చిలు, వారం యొక్క ప్రారభ దినం తెల్లవారు ఝామున సమాధి వద్దకు వచ్చే స్త్రీ సువార్తీకుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ జాగారణను శనివారం రాత్రికి బదులుగా ఆదివారం తెల్లవారు ఝామున ఏర్పాటు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతాయి. ఈ సేవలను ఉషోదయ సేవ అంటారు మరియు ఇవి ఎక్కువగా చర్చి సమాధి, పెరడు లేదా దగ్గరిలోని పార్క్ లో నిర్వహించబడతాయి.

మొట్ట మొదట నమోదు చేయబడిన "ఉషోదయ సేవ" 1732 లో ప్రస్తుతం జర్మనీలో ఉన్న సాక్సోనీలో గల హెర్న్హట్ వద్ద గల మొరవియన్ సమావేశంలో ఏక సోదరుల మధ్య జరిగింది. పూర్తి-రాత్రి జాగరణ వారు సూర్యోదయానికి పూర్వమే పట్టణం పైన కొండమీద ఉన్న పట్టణం యొక్క శ్మశానమైన గాడ్స్ ఏకర్ వద్దకు పోయిన వారి సమాధుల వద్ద పునరుత్థానం జరుపుకొనుటకై చేరుకున్నారు. ఈ సేవ మొత్తం సహవాసులతో తరువాత సంవత్సరం కూడా జరుపబడి ఆ తరువాత ప్రపంచంలోని మొరవియన్ మిషనరీలన్నిటికీ పాకింది. ఉత్తర కెరొలిన, విన్స్టన్- సాలెం లోని మొరవియన్ సెటిల్మెంట్ ఓల్డ్ సాలెంలో "మొరవియన్ ఉషోదయ సేవ" బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అందమైన స్థలం ద్రాక్షతోట, గాడ్స్ ఏకర్, 500 పరికరాలతో కూడిన బ్రాస్ కాయిర్ యొక్క సంగీతం, మరియు సేవ యొక్క నిరాడంబరత ప్రతి సంవత్సరం వేల మంది సందర్శకులను ఆకర్షించి, విన్స్టన్-సాలెంకు "ఈస్టర్ నగరం" అనే మారుపేరును తీసుకువచ్చాయి.

ఇతర వేడుకలు సాధారణంగా ఈస్టర్ ఆదివారం నాడే జరుపబడతాయి. సాధారణంగా ఈ సేవలు సహవాసుల యొక్క ఆదివారపు సేవల క్రమాన్ని అనుసరిస్తాయి, కనీ అత్యంత ఉన్నతమైన పండుగ అంశాలను కూడా కలిగి ఉంటాయి. ప్రత్యేకించి సేవ యొక్క సంగీతం, పండుగ ధ్వనిని ప్రతిబింబిస్తుంది; సహవాసుల యొక్క సాధారణ పరికరాలతో పాటు ఇత్తడి పరికరాలు (బాకా, మొదలైనవి.) కూడా వాడతారు. తరచుగా సహవాసుల యొక్క ప్రార్థనా స్థలం ప్రత్యేక జెండాలు మరియు పూలతో (ఈస్టర్ లిల్లీల వంటివి) అలంకరించబడుతుంది.

రోమన్ కాధలిక్ ఆధిక్యత కలిగిన ఫిలిప్పీన్స్ లో, ఈస్టర్ యొక్క ఉదయం (జాతీయ భాషలో "Pasko ng Muling Pagkabuhay" లేదా పునరుత్థానం యొక్క పాస్చ్ అంటారు) సంతోషమైన వేడుక ఉంటుంది, వీటిలో మొదటిది సూర్యోదయం "సలుబొంగ్," దీనిలో క్రీసు మరియు మేరీ యొక్క పెద్ద ప్రతిమలు కలుసుకోవడానికి తీసుకురాబడతాయి, క్రీస్తు తన తల్లి మేరీని పునరుత్థానం తరువాత మొదటి సారి తిరిగి కలుసుకున్నట్లు భావిస్తారు. దీని తరువాత ఉల్లాసకరమైన ఈస్టర్ ఆరాధన జరుగుతుంది.

పోలిష్ సంస్కృతిలో, Rezurekcja (పునరుత్థాన ఊరేగింపు) ప్రాతః కాలంలో జరిగే సంతోషకరమైన ఈస్టర్ ఆరాధన చర్చి గంటలు మ్రోగుతాయి మరియు క్రీస్తు మరణం నుండి లేవడాన్ని జ్ఞాపకార్ధంగా ప్రేలుళ్ళు ప్రతిధ్వనిస్తాయి. వేకువ ఆరాధన ప్రారంభానికి ముందు, దీవించబడిన సంస్కారంతో ఒక ఉత్సవ ఊరేగింపు ఒక మేలుకట్టు క్రింద చర్చిని చుట్టుముడుతుంది. చర్చి గంటలు మ్రోగుతుండగా, వేదిక బాలురు చేతి గంటలను తీవ్రంగా ఊపుతారు, గాలి సువాసనతో నిండి ఉంటుంది మరియు విశ్వాసులు పురాతన ఈస్టర్ శ్లోకాలను గొంతెత్తి స్వర్గం వైపు చదువుతారు. దీవించబడిన సంస్కారం చర్చి చుట్టూ తిరిగిన తరువాత మరియు పూజ పూర్తైన తరువాత ఈస్టర్ ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది. మరొక పోలిష్ ఈస్టర్ సాంప్రదాయం Święconka, పవిత్ర శనివారం నాడు ఈస్టర్ బుట్టలను మతాధికారి దీవించడం. ఈ ఆచారం పోలాండ్ లో మాత్రమే కాక, యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని పోలిష్-అమెరికన్లు కూడా పాటిస్తారు.

ప్రాచ్య క్రైస్తవంసవరించు

 
రష్యాలోని కుర్స్క్ ప్రాంతంలో ఈస్తర్ ఊరేగింపు, ఒక బ్రైట్ వీక్ క్రూసేషన్ ను చూపుతున్న ఇల్య రేపిన్ వర్ణచిత్రం (1880-83)

పాశ్చ ప్రాచ్య మరియు తూర్పు సాంప్రదాయ చర్చి ల యొక్క ప్రాథమికమైన మరియు అతి ముఖ్యమైన పండుగ:

ఇది ఊహించినది మరియు పవిత్ర దినం,
సబ్బత్ లలో ఒకటి,
ఇది సార్వభౌమం మరియు దినముల యొక్క యజమానురాలు,
విందులకు విందు, వేడుకలకు వేడుక,
ఆ రోజు మనం క్రీస్తుని సర్వ శాశ్వతత్వం కొరకు ప్రస్తుతిస్తాము

క్రిస్మస్ తో సహా, వారి క్యాలెండర్ లోని అన్ని ఇతర మాట పరమైన పండుగలు, యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం కంటే తక్కువ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. సాంప్రదాయకంగా సనాతన క్రైస్తవులు అధికంగా ఉన్న దేశాల యొక్క సంస్కృతులలో పాస్చల్ సాంప్రదాయాలలో ఇది ప్రతిఫలిస్తుంది. తూర్పు కాధలిక్ ల యొక్క అనేక పూజా సంబంధ సాంప్రదాయాలు కూడా ఇదే విధంగా ఉండటం వలన, వారు కూడా వారి క్యాలెండర్ లలో ఇదే విధమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నారు. దీని అర్ధం క్రిస్మస్ మరియు ఇతర క్రైస్తవ పూజాపరమైన క్యాలెండర్ కార్యక్రమాలు పరిగణించబడవని కాదు. దానికి బదులుగా, ఈ సంఘటనలు అవసరమైనవి కానీ ప్రాథమికమైనవి, పునరుత్థానం యొక్క సంపూర్ణ ముగింపు యొక్క తేజంతో, దానికి ముందు జరిగిన వన్నీ సంపూర్ణమై ఫలవంతమవుతాయి. అవి పునరుత్థానం యొక్క వెలుగులో మాత్రమే ప్రకాశిస్తాయి. పాశ్చ (ఈస్టర్) అనే ప్రాథమిక చర్య భూమిపై క్రీస్తు యొక్క మతాధికారుల లక్ష్యాన్ని నెరవేరుస్తుంది —మరణించడం ద్వారా మరణాన్ని ఓడించడం మరియు మానవ దౌర్బల్యాన్ని అధిగమించి మానవత్వాన్ని స్తుతించుట. దీని క్లుప్తమైన సారాంశం పాస్చల్ శ్లోకంతో పాశ్చ సమయంలో గానం మొదలై పాశ్చ ఫలవాక్యం వరకూ కొనసాగుతుంది, ఇది అధిరోహణకు ముందు రోజు:

 
పూజారి వేదిక నుండి తరిగి పొందగానే, కొత్త మంటల నుండి కొవ్వుత్తులు వెలిగించుకుంటున్న సమూహం-ఈ చిత్రం వెలుగులో తీయబడిందని గమనించాలి; అన్ని విద్యుచ్ఛక్తి దీపాలు అర్పివేయబడ్డాయి, కేవలం ఇకోనోస్టాసిస్ ముందున్న నూనె దీపాలు మాత్రమే వెలిగిఉన్నాయి (St.జార్జ్ గ్రీక్ సాంప్రదాయ చర్చి, అడిలైడ్)
 
బోరిస్ కుస్తోడిఎవ్ యొక్క ఈస్టర్ అభినందనలు (1912) సాంప్రదాయ రష్యన్ ఖ్రిస్తోసోవనీ (మూడు ముద్దులు పెట్టుకొనుట), వెనుక ఎర్ర గ్రుడ్లు, క్యులిచ్ మరియు పాస్ఖ వంటి తినుబండారాలతో
 
ఉక్రెయిన్ లోని ల్వివ్లో ఈస్టర్ బొక్కేనలను దీవిస్తున్న మతాచార్యుడు
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.
క్రీస్తు మరణం నుండి లేచాడు,
మరణాన్ని మరణంతో అణగ ద్రొక్కి,
మరియు సమాధులలో ఉన్నవారికి
జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తూ

పాశ్చ యొక్క సన్నాహం గ్రేట్ లెంట్ కాలంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఉపవాసం, పరోపకారం, మరియు ప్రార్థనలతో పాటు, సాంప్రదాయ క్రైస్తవులు అన్ని వినోద మరియు అనావశ్యక ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలను తగ్గించుకుంటారు, క్రమంగా వాటిని సంవత్సరంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజైన, ఘనమైన లేదా పవిత్ర శుక్రవారం నాటికి తొలగించుకుంటారు. సాంప్రదాయకంగా, ఘనమైన మరియు పవిత్ర శనివారం నాడు, అర్ధరాత్రి ప్రార్థన రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటగానే ప్రారంభం అవుతుంది. (చూడుము పాస్చల్ జాగరణ). అది ముగియగానే చర్చి భవనంలోని అన్ని దీపాలు ఆర్పివేయబడతాయి, మరియు అందరూ చీకటిలో నిశ్శబ్దంతో సరిగా అర్ధరాత్రి కొరకు వేచి ఉంటారు. అప్పుడు, వేదిక వద్ద ఒక కొత్త మంట వెలుగుతుంది, లేదా పూజారి తన కొవ్వొత్తిని అక్కడ వెలుగుతూ ఉంచిన నిరంతర దీపం నుండి వెలిగించుకుంటాడు, అప్పుడు అతను ఉప గురువులు లేక ఇతర సహాయకుల దీపాలను వెలిగిస్తాడు, వారు తరువాత సభలోని ఇతరుల వద్ద ఉన్న కొవ్వొత్తులను వెలిగిస్తారు (ఈ అలవాటు జెరూసలెం లోని చర్చి అఫ్ ది హోలీ సేపల్చ్రే వద్ద గల పవిత్రాగ్ని స్వీకరించడం నుండి మొదలైంది). అప్పుడు వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తులతో పూజారి మరియు సభ్యులు దేవాలయం (చర్చి భవనం) చుట్టూ క్రూసేషన్ (శిలువతో ఊరేగింపు)గా వెళుతూ ఈ విధంగా పఠనం చేస్తారు:

నీ పునరుత్థానంతో ఓ ప్రభువా, మా రక్షకుడా, స్వర్గంలో దేవతలు గానం చేస్తారు, భువిపై ఉన్న మమ్ములను,

పరిశుద్ధమైన హృదయంతో నిను కీర్తించుటకు.

ఈ ఊరేగింపు కదంబ వాహకుల ప్రయాణమును ప్రదర్శిస్తూ క్రీస్తు యొక్క సమాధి వద్దకు "తెల్లవారు ఝామునే" చేరుతుంది (Luke 24:1). దేవాలయం చుట్టూ ఒకసారి లేదా మూడుసార్లు ప్రదక్షిణ చేసి, ఈ ఊరేగింపు మూసిన తలుపుల ముందుకు చేరుతుంది. గ్రీకుల పద్ధతిలో పూజారి సువార్త గ్రంథం నుండి ఎంపిక చేసిన వాటిని చదువుతాడు (Mark 16:1-8). అప్పుడు, అన్ని ఆచారాలలోనూ, పూజారి ధూపపాత్రతో శిలువ యొక్క గుర్తు మూసిన తలుపుల ముందుభాగంలో వేస్తాడు (ఇది మూసిన సమాధిని సూచిస్తుంది). అతను మరియు ప్రజలు పాస్చల్ ట్రోపారియన్ పఠనం చేస్తారు, మరియు అన్ని గంటలు మరియు జేగంటలు మ్రోగించబడతాయి. అప్పుడు అందరూ గుడిలోకి తిరిగి ప్రవేశిస్తారు మరియు పాస్చల్ గీతాలు వెంటనే ప్రారంభం అవుతాయి, తరువాత పాస్చల్ ఘడియలు మరియు పాస్చల్ దైవ ప్రార్థన ఉంటాయి. ఈ ప్రార్థన మొత్తంలో ఉన్నతమైనది St. జాన్ క్రిసోస్తం యొక్క పాస్చల్ ఉపన్యాసం, దీనికి సభ మొత్తం లేచి నిలబడతారు.

ప్రార్థన ముగింపు తరువాత, పూజారి పాస్చల్ గుడ్లను మరియు విశ్వాసుల చేత గొప్ప ఉపవాస కాలంలో వదలివేయబడిన ఆహారాలు తేబడిన బుట్టలను దీవించవచ్చు. ప్రార్థనానంతరం కూడిక మొత్తం భోజనాన్ని పంచుకోవడం ఒక ఆచారం, అవసరంగా ఆగాపే విందు (అయితే 2:00 a.m.లేదా తరువాత). గ్రీసులో సాంప్రదాయ భోజనం మగేయిరిట్స, గొర్రె కాలేయం మరియు ఆకుపచ్చ కూరలను గుడ్డు-మరియు-నిమ్మ రసములతో అలంకరించిన వంటకం. సాంప్రదాయకంగా, ఈస్టర్ గుడ్లు, చిందిన క్రీస్తు యొక్క రక్తమును ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని వాగ్దానం చేస్తూ,బాగా ఉడికించి ముదురు ఎరుపు రంగు వేయబడి, క్రీసు సమాధిని తెరవడాన్ని జరుపుకోవడంగా పగులకొట్టబడతాయి.

తరువాత ఉదయం, సరిగా ఈస్టర్ ఆదివారం, దైవ ప్రార్థన ఉండదు, ఎందుకంటే ఆరోజుకి దైవ ప్రార్థన అప్పటికే ముగిసింది. దానికి బదులుగా, మధ్యాహ్నం, "ఆగాపే వెస్పర్స్" జరుపుకోవడం సాంప్రదాయంగా ఉంది. ఈ సేవలో, గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా పూజారి మరియు సభ్యులు జాన్ సువార్తలో కొంత భాగాన్ని పఠనం చేయడం ఒక ఆచారంగా నెలకొంది20:19-25 (కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ పఠనం వీలైనన్ని భాషలకు సంబంధించిన వచనాలను 19:26-31)పునరుత్థానం యొక్క విశ్వజనీనతను ప్రదర్శించడానికి కలిగి ఉంటుంది.

"బ్రైట్ వీక్"గా పిలువబడే మిగిలిన వారమంతా, ఉపవాసాలు నిషేధించ బడ్డాయి, మరియు సాంప్రదాయ పాస్చల్ అభినందనలు: "క్రీస్తు మేల్కొన్నాడు!," దానికి ప్రతి స్పందన: "అవును ఆయన నిజంగానే మేల్కొన్నాడు!" వంటివి ఉంటాయి. ఇది అనేక భాషాలలో జరుగవచ్చు. ఈ బ్రైట్ వీక్ లో సేవలు దాదాపుగా పాశ్చ వలెనె ఉంటాయి, కానీ అర్ధరాత్రి కాకుండా, వాటి సాధారణ సమయంలో ఉండటం ఒక మినహాయింపు. బ్రైట్ వీక్ లో క్రూసేషన్ పాస్చల్ గీతాలు లేదా పాస్చల్ దైవ ప్రార్థన తరువాత ఉంటుంది.

మతపరమైన మరియు లౌకిక ఈస్టర్ సాంప్రదాయంసవరించు

 
మతవాదులకీ మరియు లౌకికవాదులకీ ఈస్టర్ గ్రుడ్లు ఒకే రకంగా ప్రజాదరణ పొందిన సెలవు రోజు గుర్తుగా ఉన్నాయి.

అనేక ఇతర క్రైస్తవ తేదీల వలె, ఈస్టర్ జరుపుకోవడం చర్చి పరిధికి మించి ఉంటుంది. ప్రారంభం నుండి, అది వేడుక మరియు విందుల సమయంగా ఉంది మరియు అనేక సాంప్రదాయ ఈస్టర్ ఆటలు మరియు సాంప్రదాయాలు అభివృద్ధి చెందాయి, గుడ్డు దొర్లించడం, గుడ్డు కొట్టడం, పేస్ ఎగ్గింగ్ మరియు గుడ్డు అలంకరణ వంటివి. గ్రీటింగ్ కార్డులు మరియు చాకొలేట్ ఈస్టర్ గ్రుడ్ల వంటి తీపి వస్తువులు, మార్ష్మల్లౌ బన్నీస్, పీప్స్, మరియు జెల్లీ బీన్స్ యొక్క విస్తృత అమ్మకాలతో నేడు ఈస్టర్ వాణిజ్యపరమైన ప్రాముఖ్యతను పొందింది. మతపరమైన అంశాలను విడచి అనేక మంది క్రైస్తవేతరులు కూడా పవిత్ర దినం యొక్క ఈ అంశాలను జరుపుకుంటారు.

ఆంగ్లం-మాట్లాడే ప్రపంచంసవరించు

దాదాపు ఆంగ్లం మాట్లాడే ప్రపంచం అంతా, స్వల్ప భేదాలతో ఈస్టర్ సాంప్రదాయాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, శనివారం సాంప్రదాయకంగా ఈస్టర్ గుడ్లు అలంకరించడంతో గడుపుతారు మరియు ఆదివారం ఉదయం అప్పటికే రహస్యంగా దాచిపెట్టిన ఆ గుడ్ల కొరకు పిల్లలు ఇల్లు మరియు తోట వెదకుతారు.

 
యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో రంగు వేయబడిన ఈస్టర్ గ్రుడ్లు

ఇతర సాప్రదాయాలలో తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలు లేచేటప్పటికి వారి వద్ద ఉంచిన గుడ్లు మరియు చాకొలేట్ గుడ్లు లేదా కుందేళ్ళు మరియు మార్ష్మల్లౌ కోడిపిల్లలు (పీప్స్) వారి కొరకు ఈస్టర్ బన్నీ ఇచ్చినట్లు చెప్తారు. ఎన్నో కుటుంబాలు ఈస్టర్ యొక్క మతపరమైన అంశాలను ఉదయం పూట ఆదివారం ప్రార్థన లేదా సేవకు హాజరవడం మరియు మధ్యాహ్నం పూట విందు లేదా పార్టీని జరుపుకోవడం ద్వారా ఆచరిస్తారు. కొన్ని కుటుంబాలు సాంప్రదాయ సండే వంటని కలిగిఉంటాయి, ఇది ఎక్కువగా కాల్చిన గొర్రెపిల్ల లేదా కాల్చిన పంది యొక్క తొడగా ఉంటుంది. సిమ్నెల్ కేక్, పదకొండు మంది విశ్వసనీయ కీస్తు యొక్క శిష్యులను సూచిస్తూ పదకొండు మర్జిపాన్ బంతులతో కూడిన ఫ్రూట్ కేక్ వంటి ఈస్టర్ బ్రెడ్ లు, లేదా పోటికా వంటి గింజల బ్రెడ్లు సాధారణంగా వడ్డించబడతాయి. శిలువ తో కూడిన వేడి రొట్టెలు, పైన శిలువతో కూడిన కారపు రొట్టెలు, సాంప్రదాయకంగా గుడ్ ఫ్రైడేతో సంబంధం కలిగిఉన్నాయి, కానీ నేడు తరచుగా దానికి ముందు మరియు తరువాత కూడా తింటున్నారు.

స్కాట్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ ఉత్తర భాగం, మరియు పశ్చిమ ఐర్లాండ్, లలో అలంకరించిన గుడ్లను నిటారు కొండలపై నుండి దొర్లించడం మరియు పేస్ ఎగ్గింగ్ వంటివి ఇంకా వాడుకలో ఉన్నాయి. లూసియాన, USA,లో గ్రుడ్లను తట్టడం, గ్రుడ్లను కొట్టడంగా తెలిసినదే. లూసియానా, మార్క్స్ విల్లె USలో 1950ల నుండి నిర్వహించబడుతున్న అతి పురాతనమైన గుడ్లను-కొట్టే పోటీలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. పోటీదారులు ఈస్టర్ ఆదివారం నాడు క్రీడా గృహం యొక్క మెట్ల మీద జతలుగా ఏర్పడి గుడ్ల యొక్క మొనలను కలిసి కొడతారు. ఒకవేళ మన గుడ్డు యొక్క పెంకు పగిలినట్లయితే మనం ఆ గ్రుడ్డును పోగొట్టుకోవలసి ఉంటుంది, ఈ ప్రక్రియ ఒక గుడ్డు మిగిలే వరకు కొనసాగుతుంది.[55]

బ్రిటిష్ విదేశీ ప్రాంతమైన బెర్ముడాలో, క్రీస్తు ఉత్థానానికి చిహ్నంగా గాలిపటాలను ఎగురవేయడం ఈస్టర్ వేడుకల యొక్క ప్రసిద్ధ అంశం.[56] ఈస్టర్ వచ్చే ముందు అన్ని వయసుల బెర్ముడియన్లు సాంప్రదాయ బెర్ముడా గాలిపటములను తయారుచేస్తారు, మరియు సాధారణంగా వాటిని ఈస్టర్ నాడు ఎగురవేస్తారు. ఈ సమయంలో బెర్ముడాలో హాట్ క్రాస్ బన్స్ మరియు ఈస్టర్ గుడ్లతో పాటు, సాంప్రదాయ చేప కేక్ లను కూడా తింటారు.

నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం మరియు ఫ్రాన్స్సవరించు

నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం మరియు ఫ్రాన్స్ లలో ఈస్టర్ కు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజుల ముందు సంతాప సూచకంగా చర్చి గంటలు నిశ్శబ్దమవుతాయి. ఇది, గంటలు వాటి శిఖరాల పైనుండి రోమ్ కు వెళ్లి (వాటి నిశ్శబ్దానికి కారణం వివరిస్తూ), మరియు ఈస్టర్ నాటి ఉదయం రంగు గుడ్లను మరియు బోలు చాకొలేట్ ఆకార గ్రుడ్లు లేదా కుందేళ్ళను తీసుకు వస్తాయని ఈస్టర్ సాంప్రదాయంలో చెప్పడానికి దారితీసింది.

నెదర్లాండ్స్ మరియు ఫ్లెమిష్-మాట్లాడే బెల్జియంలలో ఈస్టర్ గంటల కథతో పాటు అనేక ఆధునిక సాంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ గంటలు ("de Paasklokken" ) రోమ్ కు పవిత్ర శనివారం నాడు వెళతాయి, డచ్ భాషలో "Stille Zaterdag" (సాహిత్య పరంగా "నిశ్శబ్ద శనివారం").

ఫ్రెంచ్-మాట్లాడే బెల్జియం మరియు ఫ్రాన్స్ లలో రోమ్ నుండి గ్రుడ్లను తెచ్చే ఇదేవిధమైన చర్చి గంటల కథ (« les cloches de Pâques ») చెప్పబడుతుంది, కానీ చర్చి గంటలు మౌన్డి గురువారం, పాస్చల్ త్రిడియం యొక్క మొదటిరోజున నిశ్శబ్దంగా ఉంటాయి.

నోర్డిక్ దేశాలుసవరించు

నార్వేలో, పర్వత గదులలో ఉండటం మరియు పర్వతాలలో క్రాస్-కంట్రీ స్కీయింగ్ మరియు గ్రుడ్లను చిత్రించడంతో పాటు, ఈస్టర్ నాడు రహస్య హత్యోదంతాలను చదవడం లేదా చూడటం సమకాలీన సాంప్రదాయంగా ఉంది. అన్ని పెద్ద టెలివిజన్ ఛానెళ్ళు నేర మరియు అన్వేషణ కథలను (అగాథ క్రిస్టీ యొక్క పాయిరోట్ వంటివి) ప్రసారం చేస్తాయి, పత్రికలు పాఠకులు "ఎవరుచేసారు" అని కనుగొనడానికి వీలయ్యే కథలను ముద్రిస్తాయి మరియు కొత్త అన్వేషనాత్మక (డిటెక్టివ్) నవలలను ఈస్టర్ కి ముందు ప్రచురణ అయ్యేలా చూస్తారు. కొన్ని వారాల పాటు పాల డబ్బాలు కూడా మారతాయి. ప్రతి ఈస్టర్ కి ఒక కొత్త చిన్న రహస్య కథ వాటి ప్రక్క వైపున ముద్రించబడుతుంది. దుకాణాలు మరియు వ్యాపారాలను ఈస్టర్ సమయంలో వరుసగా ఐదురోజులు మూసివేస్తారు, కిరాణా దుకాణాలు మాత్రం ఈస్టర్ ఆదివారం ముందు వచ్చే శనివారం నాడు తెరచి ఉంచే మినహాయింపుని పొందాయి.

ఫిన్లాండ్, స్వీడెన్ మరియు డెన్మార్క్ లలో, గుడ్డు మీద చిత్రాలు వేసే సాంప్రదాయం ఉంది మరియు చిన్నపిల్లలు మంత్రగత్తెల వలె దుస్తులు ధరించి ప్రతి గుమ్మనికీ వెళ్లి తీపి పదార్ధాలను తీసుకొని, అలంకరించబడిన పుస్సీ విల్లో లని వాటికి బదులుగా ఇస్తారు. ఇది పురాతన ఆచార సాంప్రదాయాన్ని (విల్లో కొమ్మలతో ఇళ్ళను దీవించడం) స్కాండినేవియన్ ఈస్టర్ మంత్రగత్తెల కలయిక యొక్క ఫలితం.[ఉల్లేఖన అవసరం][57] కుండీలో రావి కొమ్మలకి బాగా రంగులు వేసిన ఈకలు మరియు చిన్న అలంకరణలను అతికిస్తారు. పవిత్ర శనివారం యొక్క మధ్యాహ్నం/రాత్రి విందుకు, smörgåsbord హెర్రింగ్, సాల్మొన్ చేపలు, బంగాళదుంపలు, గుడ్లు మరియు ఇతర రకాల ఆహారంతో సాంప్రదాయ విందు జరుపుకుంటారు. ఫిన్లాండ్ లో, అధిక సంఖ్యలో ఉన్న లూధరన్ లు మరొక సాంప్రదాయ ఈస్టర్ విందుగా మామ్మిని ఇష్టపడగా, స్వల్ప సంఖ్యలో ఉన్న సనాతన సాంప్రదాయంలో పాష (పాస్ఖ అని కూడా అంటారు) భుజిస్తారు.

నెదర్లాండ్స్ మరియు ఉత్తర జర్మనీసవరించు

దస్త్రం:EasterFireNetherlands.jpg
నెదర్లాండ్స్, అక్తెర్హోక్, ఎబెర్జెన్ లో (2006 ఏప్రిల్ 16) న ఈస్టర్ మంటను చూస్తున్న ప్రజలు

ఉత్తర మరియు తూర్పు నెదర్లాండ్స్ (త్వేంటే మరియు అచ్టేర్హోఎక్)లో, ఈస్టర్ నాడు సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఈస్టర్ మంటలు వెలిగిస్తారు (డచ్ లో: "పాస్వుఉర్"). ఉత్తర జర్మనీ లోని అధిక ప్రాంతాలలో కూడా ఆరోజు ఈస్టర్ మంటలను వెలిగిస్తారు ("ఒస్తేర్ఫెఉఎర్").

మధ్య ఐరోపాసవరించు

ప్రధాన వ్యాసం: చూడుము స్లావిక్ సంస్కృతిలో గుడ్డు అలంకరించడం

అనేక మధ్య మరియు తూర్పు ఐరోపా జాతుల సమూహాలు, ఉక్రైనియన్లు, బెలారష్యన్లు, హంగేరియన్లు, బల్గేరియన్లు, క్రోవేట్లు, చెజ్ లు, లితువేనియన్లు, పోల్ లు, రోమానియన్లు, సెర్బ్ లు, మెసడోనియన్లు, స్లోవాక్లు, మరియు స్లోవెన్లు లతో సహా ఈస్టర్ కొరకు గ్రుడ్లను అలంకరిస్తారు.

చెజ్ గణతంత్రం మరియు స్లొవాకియాలలో, ఈస్టర్ సోమవారం నాడు నడ్డి మీద చరవడం లేదా కొరడాతో కొట్టడం సాంప్రదాయంగా ఉంది. ఆ ఉదయం, పురుషులు చేతితో చేసిన ప్రత్యేక కొరడా పోమ్లాజ్క (చెక్ లో) లేదా కోర్బాక్ (స్లోవాక్ లో) తో చరుస్తారు, లేదా, తూర్పు మొరవియా మరియు స్లొవాకియాలలో, వారిపై చల్లటి నీటిని చల్లుతారు. పోమ్లాజ్క/కోర్బాక్ ఎనిమిది, పన్నెండు లేదా ఇరవై-నాలుగు వితీస్ (విల్లో కడ్డీ) లను కలిగి, సాధారణంగా అర మీటరు నుండి రెండు మీటర్ల వరకు పొడవు ఉంది చివర్లలో రిబ్బన్లతో అలంకరించబడతాయి. ఈ చరవడం అనేది నొప్పిని కలిగించాడు లేదా బాధ పెట్టడానికి ఉద్దేశించినది కాదు. ఒక పురాణం ప్రకారం తరువాత సంవత్సరం మొత్తం స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా మరియు అందంగా ఉండాలంటే వారిని చరవాలి.[58]

అదనపు ఉపయోగం పురుషులు స్త్రీలపట్ల వారి ఆకర్షణను వ్యక్తం చేయడం. ఎవ్వరూ చూడని స్త్రీలు బాధ పడతారు కూడా.

సాంప్రదాయకంగా, చరచబడిన స్త్రీ తన కృతజ్ఞతకు సూచనగా ఒక రంగువేసిన గ్రుడ్డు లేదా కొంత ధనాన్ని ఇస్తుంది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం లేదా తరువాత రోజు వారు ఒక బొక్కెన చల్లటి నీటిని ఏ పురుషుడి మీదనైనా పోయడం ద్వారా కొన్ని ప్రాంతాలలో స్త్రీలు ప్రతీకారం తీరుచుకుంటారు. స్లొవాకియ మరియు చెజ్ గణతంత్రంలలో ఈ అలవాటులో కొంచెం తేడా ఉంది. ఇదే విధమైన సాంప్రదాయం పోలాండ్లో కూడా ఉండేది (అక్కడ అది దిన్గుస్ దినంగా పిలువబడేది), కానీ ఇప్పుడు అది రోజంతా చేసే నీటి యుద్ధం కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంది.

క్రొవేషియా మరియు స్లోవేనియాలలో ఒక బుట్ట నిండా ఆహారాన్ని తయారుచేసి, ఇంట్లో తయారు చేసిన వస్త్రంతో కప్పి, దీవెనలు పొందేందుకు చర్చికి తెస్తారు. ఒక మాదిరి ఈస్టర్ బుట్టలో పంది తొడ మాంసం, గుర్రపుముల్లంగి, రొట్టె, రంగు వేసిన గుడ్లు, మరియు "పోటికా" అనే గింజల కేక్ ఉంటాయి.[59]

ఎక్కువ భాగం పోలిష్ కేథోలిక్ల ఈస్టర్ భోజనంలో అదనపు సాంప్రదాయంగా వెన్న గొర్రె (బరనేక్ విఎల్కనొక్ని) చేర్చబడుతుంది. వెన్నను చేతితో లేదా గొర్రె-రూపు ముద్రతో గొర్రె వలె మారుస్తారు.

హుంగరీలో, ట్రాన్సిల్వేనియా, దక్షిణ స్లొవాకియా, కార్పాటల్జ, ఉత్తర సెర్బియా - వోజ్వోడిన మరియు ఇతర హంగేరియన్-మాట్లాడే సమూహాలలో, ఈస్టర్ తరువాత రోజుని లోక్సోలో హేట్ఫో, "నీళ్ళు చల్లుకునే సోమవారం" అని అంటారు. నీరు, పరిమళం లేదా పరిమళ ద్రవ్యం ఈస్టర్ గుడ్డుకి బదులుగా చల్లబడుతుంది.

ఈస్టర్ విభేదాలుసవరించు

ఈస్టర్ జరుపుకొని క్రైస్తవ వర్గాలు మరియు సంస్థలుసవరించు

క్రిస్మస్ వేడుకలతో పాటు, ప్రొటస్టన్ట్ సంస్కరణవాదం యొక్క ఆకస్మిక ప్రమాద ప్రదేశాలలో ఈస్టర్ సాంప్రదాయాలు కూడా ప్రారంభంలోనే ఉన్నాయి, కొందరు సంస్కరణ నాయకులచే ఇవి "నాస్తికం"గా భావించబడ్డాయి.[ఉల్లేఖన అవసరం]

లూధరన్, మెథడిస్ట్, మరియు ఆంగ్లికన్ వంటి ఇతర సంస్కరణవాద చర్చిలు, చర్చి సంవత్సరం యొక్క పూర్తి ఆచారాన్ని నిలుపుకున్నాయి. లూధరన్ చర్చిలలో, పవిత్ర వారం యొక్క దినములు పాటించడం మాత్రమే కాక, క్రిస్మస్, ఈస్టర్, మరియు పెంతేకోస్తు, ఆ రోజు మరియు దాని తరువాత వచ్చే రెండు రోజులు కలిపి, మూడురోజుల పండుగలుగా జరుపబడతాయి. ఇతర సంస్కరణ వాద సాంప్రదాయాలలో, విషయాలు కొంత భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ సెలవులు చివరికి పునరుద్దరించబడ్డాయి. (స్కాట్లాండ్ లో 1967లో చర్చి అఫ్ స్కాట్లాండ్ దాని అభ్యంతరాలను సడలించిన తరువాత క్రిస్మస్ మాత్రమే సెలవు దినంగా ఉన్నప్పటికీ). ఏదేమైనా, కొందరు క్రైస్తవులు, (ఎప్పుడూ కానప్పటికీ, సాధారణంగా సాంప్రదాయవాదులు[ఉల్లేఖన అవసరం]), ఈస్టర్ వేడుకను తిరస్కరించడం కొనసాగిస్తున్నారు (మరియు, తరచూ, క్రిస్మస్ తో), ఎందుకంటే వాటిని వారు విగ్రహారాధనతత్వం మరియు దైవపూజతో పూర్తిగా మలినమైనట్లు నమ్ముతారు. వారు ఈ సాంప్రదాయాలను తిరస్కరించడం 2 Corinthians 6:14-16 యొక్క వ్యాఖ్యానంపై పాక్షికంగా ఆధారపడి ఉంది. దానితో పాటు, మతపరమైన ఈ వేడుకను ఈస్టర్ బన్నీ వంటి సెలవు రోజు యొక్క లౌకిక లేదా వాణిజ్యపరమైన అంశాల నుండి విడదీయటానికి ఈ వేడుకను జరుపుకునే కొందరు క్రైస్తవులు దీనిని "పునరుత్థాన ఆదివారం" లేదా "పునరుత్థాన దినం"గా పిలువడానికి ఇష్టపడతారు.

ఇది ఎహోవ యొక్క సాక్ష్యుల అభిప్రాయం కూడా, ప్రభు రాత్రి విందు యొక్క సాంవత్సరిక జ్ఞాపకార్ధ మరియు తరువాత నిసాన్ 14 సాయంత్రం క్రీస్తు మరణాన్ని జరుపుకుంటారు, వారు దానిని చంద్రమాన హిబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం గణిస్తారు. చాలామంది సాక్ష్యులచే ఇది క్లుప్తంగా "జ్ఞాపకార్ధం"గా పిలువబడుతుంది. ఎహోవ యొక్క సాక్ష్యులు Luke 22:19-20 మరియు 1 Cor 11:26 లోని శ్లోకాలు క్రీస్తు యొక్క మరణాన్ని గుర్తుంచుకొనే ఒక ఆజ్ఞను కలిగి ఉంటాయని నమ్ముతారు(ప్రారంభ క్రైస్తవులు పునరుత్థానం కాక కేవలం మరణాన్ని మాత్రమే గుర్తు చేసుకునేవారు), యూదుల పాస్ ఓవర్ వలె వారు దీనిని సాంవత్సరిక పద్ధతిలో జరుపుకుంటారు.

రెలిజియస్ సొసైటీ అఫ్ ఫ్రెండ్స్ (క్వాకర్స్) సభ్యులు సాంప్రదాయకంగా ఈస్టర్ ను జరుపుకోరు లేదా పాటించరు(లేదా ఏ ఇతర చర్చి సెలవు దినాలను), దానికి బదులుగా వారు "ప్రతి రోజు ప్రభువు యొక్క దినమని" నమ్ముతారు, ఒక రోజుని ఇతరమైన వాటి కంటే ఉన్నతమని భావించడం ఆ రోజులలో క్రైస్తవ వ్యతిరేక చర్యలను ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందని-ప్రతిరోజు పవిత్రమైనదే నని దానికి అనుగుణంగానే జీవించాలి అని నమ్ముతారు. క్వాకర్స్ యొక్క ఈ నమ్మకాన్ని కాలము మరియు ఋతువుకు అతీతమైన సాక్ష్యంగా భావిస్తారు.

కొన్ని సమూహాలు ఈస్టర్ గొప్ప ఆనందంతో జరుపుకోవలసినదిగా భావిస్తాయి: ఆ రోజు మాత్రమే కాక, క్రీస్తు పునరుత్థానం యొక్క అద్భుతమైన సంఘటనను స్మరించుకుంటూ ఆనందాన్ని పొందే జ్ఞాపకం. ఈ ఉత్సాహంతో, ప్రతిరోజు మరియు అన్ని విశ్రాంతి దినాలు క్రీస్తు బోధనలతో పవిత్రంగా ఉండాలని ఈ క్రైస్తవులు బోధిస్తారు. హీబ్రూ-క్రిస్టియన్, సేక్రేడ్ నేమ్, మరియు ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఉద్యమ చర్చిలు (లివింగ్ చర్చ్ అఫ్ గాడ్వంటివి) సాధారణంగా నిసాన్ 14 కు సమర్ధింపుగా ఈస్టర్ ను మరియు క్రైస్తవ పాస్ ఓవర్ను జరుపుకోరు. ఇది అమావాస్యలు లేదా సాంవత్సరిక సాంవత్సరిక విశ్రాంతి దినాలు, ఏడవ-రోజు విశ్రాంతి దినాలు పాటించే క్రైస్తవ సమూహాలలో ఇది ప్రత్యేకంగా నిజమవుతుంది. ఇది విషయ పరంగా కోలోసియన్లకు లేఖలలో బలపరచబడింది: "ఎవ్వరూ కూడా...ఆహారం మరియు పానీయం లేదాపండుగ లేదా అమావాస్య లేదా విశ్రాంతి దినాలకు సంబంధించిన విషయాలపై మీ మీద తీర్పు వెలువరించలేరు. కొన్ని విషయాల జాడలు రాబోతున్నాయి; వాస్తవం క్రీస్తుకు చెందుతుంది." (Col. 2:16-17, NAB)

పాత నిబంధన యొక్క త్యాగ వ్యవస్థ యొక్క ముగింపు మరియు క్రీ.శ.70లో రెండవ దేవాలయ నాశనంలో ఇటువంటి విందులు జరుపుకోవడం అర్ధరహితమని విమర్శకులు ఆరోపించారు. టెలివంజెలిస్ట్ లారీ హుచ్ (పెంతేకోస్తల్) మరియు అనేక కల్వరి చాపెల్ చర్చిలు హిబ్రూ క్రైస్తవ పద్ధతులను అనుసరించాయి, కానీ ఈస్టర్ ను తిరస్కరించలేదు.

ఇతర సెవెంత్-డే సబ్బతరియాన్ సమూహాలు, Church of God [-అయోమయ నివృత్తి పేజీకి వెళ్తున్న ఈ లింకును సవరించాలి-] వంటివి, పశ్చిమ ఈస్టర్ తో సంబంధం కలిగిన అనేక పద్ధతులు మరియు చిహ్నాలు లేని, ప్రభు రాత్రి విందులో యేసు క్రీస్తు చేత పాటించబడిన లక్షణాలుగా ఊహించిన వాటిని నిలుపుకున్న క్రైస్తవ పాస్ ఓవర్ని జరుపుకుంటారు.

సూచనలుసవరించు

 1. ఆంధోనీ అవేని, "ది ఈస్టర్/పాస్ఓవర్ సీజన్: కనెక్టింగ్ టైమ్స్ బ్రోకెన్ సర్కిల్," ది బుక్ అఫ్ ది ఇయర్: మన సీజనల్ సెలవుల యొక్క సంక్షిప్త చరిత్ర (ఆక్స్ఫర్డ్: ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 2004), 64-78.
 2. 'ఈస్టర్ డే', ఈస్టర్ యొక్క ముఖ్య విందు కొరకు ఆంగ్ల సాంప్రదాయ పదం, (ఉదాహరణకు) బుక్ అఫ్ కామన్ ప్రేయర్ చే వాడబడింది, ఈ పదం తరువాత ఆదివారాన్ని సూచిస్తున్నప్పటికీ, 21వ శతాబ్దంలో 'ఈస్టర్ సండే' అనే పదం విస్తృతమైన వాడుకలోకి వచ్చింది.
 3. ఈస్టర్ యొక్క తేదీని గురించి తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు
 4. ఆక్స్ఫర్డ్ ఆంగ్ల నిఘంటువు
 5. ఫ్రాన్సిస్ X. వేయిసేర్, హ్యాండ్ బుక్ అఫ్ క్రిస్టియన్ ఫీస్ట్స్ అండ్ కస్టమ్స్, పేజి 210, న్యూ యార్క్: హార్ కోర్ట్, బ్రెస్ అండ్ కంపెనీ - 1958
 6. 6.0 6.1 1 Corinthians 15:12-20
 7. Acts 17:31
 8. 1 Peter 1:3
 9. Colossians 2:12
 10. Romans 6:4
 11. John 1:29, Revelation 5:6, 1 Peter 1:19, 1 Peter 1:2, మరియు సంబంధిత సూచనలు మరియు పాషన్ వీక్ పట్టిక Barker, Kenneth, సంపాదకుడు. (2002). Zondervan NIV Study Bible. Grand Rapids: Zondervan. p. 1520. ISBN 0310929555.
 12. Exodus 12:6.
 13. గొర్రె, "రెండు సాయంత్రాల మధ్య", అనగా సంధ్య చీకటిలో వధించ బడాలని వ్రాతపూర్వక ఆదేశాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే, రోమన్ కాలం నాటికి, ఈ బలులు మధ్యాహ్నం వేళ చేయబడ్డాయి. జోసెఫస్, యూదు యుద్ధం 6.10.1/423 ("వారు తొమ్మిది నుండి పదకొండో గంట వరకు బలి ఇస్తారు"). ఫిలో, ప్రత్యేక చట్టాలు 2.27/145 ("అనేక మంది బాధితులు మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు మొత్తం జనులచే సమర్పించబడ్డారు.
 14. John 13:2, John 18:28, John 19:14, మరియు సంబంధిత సూచనలుBarker, Kenneth, సంపాదకుడు. (2002). Zondervan NIV Study Bible. Grand Rapids: Zondervan. ISBN 0310929555.
 15. బార్న్ హార్ట్, రాబర్ట్ K. ది బార్న్ హార్ట్ కన్సైస్ డిక్షనరీ అఫ్ ఎటిమోలోజీ (1995) ISBN 0-06-270084-7.
 16. De Temporum Ratione 15: "Eosturmonath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea illorum quae Eostre vocabatur et cui in illo festa celebrabant nomen habuit. A cuius nomine nunc paschale tempus congnominant, consueto antiquae observationis vocabulo gaudia novae solemnitatis vocantes." (ఈస్టుర్ మొనత్, ప్రస్తుతం Paschal నెల అనే అర్ధంలో వాడబడుతోంది, ఎఒస్టర్ అనే వారి దేవత పేరు మీద వచ్చింది, ఆమెకు ఆ నెలలో వారొక వేడుకను జరిపేవారు. ప్రస్తుతం వారు పాస్చల్ ఋతువును ఈ నెల యొక్క పేరుతొ పిలుస్తున్నారు, పురాతన ఆచారాల యొక్క సాంప్రదాయ పేరుతో నూతన సాంప్రదాయాల యొక్క ఆనందాలను పిలుస్తున్నారు.)
 17. "A Dictionary of True Etymologies". Routledge & Kegan Paul Books. Retrieved 2009-04-05. Cite web requires |website= (help)
 18.   "Sts. Cyril and Methodius" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.
 19. Max Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1950-1958.
 20. సోక్రటీస్, చర్చి హిస్టరీ , 5.22, Schaff, Philip (July 13, 2005). "The Author's Views respecting the Celebration of Easter, Baptism, Fasting, Marriage, the Eucharist, and Other Ecclesiastical Rites". Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories. Calvin College Christian Classics Ethereal Library. Retrieved 2007-03-28.లో
 21. "Homily on the Pascha". Kerux: The Journal of Northwest Theological Seminary. మూలం నుండి 2007-03-12 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2007-03-28. |first= missing |last= (help); Cite web requires |website= (help)
 22. చెస్లిన్ జోన్స్, జేఫ్ఫ్రీ వెయిన్రైట్, ఎడ్వర్డ్ యర్నోల్డ్, మరియు పాల్ బ్రాడ్షా , Eds., ది స్టడీ అఫ్ లిటర్జీ, రివైస్డ్ ఎడిషన్ , ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 1992, పేజి. 474.
 23. చెస్లిన్ జోన్స్, జేఫ్ఫ్రీ వెయిన్రైట్, ఎడ్వర్డ్ యర్నోల్డ్, మరియు పాల్ బ్రాడ్షా , Eds., ది స్టడీ అఫ్ లిటర్జీ, రివైస్డ్ ఎడిషన్ , ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 1992, పేజి.459:"క్రైస్తవ సంవత్సరంలో బహుశా అపోస్టలిక్ కాలానికి వెనుకకు వెళ్లి జరుపుకునే ఏకైక విందు [ఈస్టర్]...[It] యూదు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల నుండి ఉద్భవించింది....ఎందుకంటే ఇది చాంద్రమాన క్యాలెండర్ పై ఆధారపడుతుంది (అన్ని ఇతర విందులూ సౌరమాన క్యాలెండర్ పై ఆధారపడ్డాయి)."
 24. యూసేబియాస్, చర్చి హిస్టరీ 5.23.
 25. యూసేబియాస్, చర్చి హిస్టరీ , 7.32.
 26. పీటర్ అఫ్ అలెక్జాన్డ్రియా, ఖ్రోనికాన్ పస్చల్ లో పేర్కొన్నది. ఇన్ అలెక్జాన్డెర్ రోబెర్ట్స్ అండ్ జేమ్స్ డోనాల్డ్సన్, eds., ఆంటే-నిసెన్ క్రిస్టియన్ లైబ్రరీ, వాల్యూం 14: ది రైటింగ్స్ అఫ్ మెధడియాస్, అలెక్జాన్డెర్ అఫ్ లైకపోలిస్, పీటర్ అఫ్ అలెక్జాన్డెర్, అండ్ సెవరల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ , ఎడిన్బర్గ్, 1869, పేజి. 326, Donaldson, Alexander (June 1, 2005). "That Up to the Time of the Destruction of Jerusalem, the Jews Rightly Appointed the Fourteenth Day of the First Lunar Month". Gregory Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus, Anatolius and Minor Writers, Methodius, Arnobius. Calvin College Christian Classics Ethereal Library. Retrieved 2009-03-28.వద్ద
 27. MS వెరోన, బిబ్లియోటెకా కాపిటోలర్ LX(58) ఫోలియోస్ 79v-80v.
 28. సచ స్టెర్న్, క్యాలెండర్ అండ్ కమ్యూనిటీ: ఎ హిస్టరీ అఫ్ ది జ్యూయిష్ క్యాలెండర్ సెకండ్ సెంచరీ BCE - టెన్త్ సెంచరీ CE, ఆక్స్ఫర్డ్, 2001, pp. 124-132.
 29. దియోనిసియాస్, అలెక్జాన్డ్రియా యొక్క బిషప్, 8-సంవత్సరాల ఈస్టర్ చక్రాన్ని ప్రతిపాదించారు, మరియు అనటోలియస్ నుండి, లావోడిసేయ యొక్క బిషప్ ఉత్తరంలో సూచించిన 19-సంవత్సరాల చక్రాన్ని ఉదాహరించారు అని యూసేబియాస్ పేర్కొన్నారు. యూసేబియాస్, చర్చి హిస్టరీ , 7.20, 7.31. మూడవ శతాబ్దానికి చెంది, 8-సంవత్సరాల చక్రాన్ని చెక్కబడి యున్న ప్రతిమ రోమ్ లో 17వ శతాబ్దంలో బయటపడింది. అల్లెన్ బ్రెంట్, హిప్పోలిటాస్ అండ్ ది రోమన్ చర్చ్ ఇన్ ది థర్డ్ సెంచు రీ, లేయిడేన్, E.J. బ్రిల్, 1995.
 30. ఎపిఫనియాస్, అడ్వేర్సాస్ హరేసేస్ హేరెసి 70, 10,1, ఇన్ ఫ్రాంక్ విలియమ్స్, ది పనరియన్ అఫ్ ఎపిఫనియాస్ అఫ్ సలమిస్ బుక్స్ II అండ్ II , లేయిడేన్, E.J. బ్రిల్, 1994, పేజి. 412. మార్గరెట్ డన్లప్ గిబ్సన్, ది డిదాస్కెలియా అపోస్టోలోరం ఇన్ సిరియాక్ లో కూడా ఉదహరించ బడింది, లండన్, 1903, పేజి. vii.
 31. యూసేబియాస్, లైఫ్ అఫ్ కాన్స్టాన్స్టైన్, 3.18, ఇన్ ఎ సెలెక్ట్ లైబ్రరీ అఫ్ నిసెన్ అండ్ పోస్ట్-నిసెన్ ఫాదర్స్ అఫ్ ది క్రిస్టియన్ చర్చ్, సెకండ్ సెరీస్, వాల్యూం 14: ది సెవెన్ ఏక్యుమెనికల్ కౌన్సిల్స్, ఈర్ద్మన్స్, 1956, పేజి. 54.
 32. సచ స్టెర్న్, క్యాలెండర్ అండ్ కమ్యూనిటీ: ఎ హిస్టరీ అఫ్ ది జ్యూయిష్ క్యాలెండర్ సెకండ్ సెంచురీ BCE - టెన్త్ సెంచురీ CE , ఆక్స్ఫర్డ్, 2001, pp. 72-79.
 33. అపోస్టోలిక్ కానోన్ 7: ఎవరైనా బిషప్, ప్రేస్బిటార్, లేదా డియకన్ ఈస్టర్ యొక్క పవిత్ర దినమును యూదులతో వసంత విషవత్తు కంటే ముందు జరపాలని అనుకుంటే, అతనిని తొలగించండి. ఎ సెలెక్ట్ లైబ్రరీ అఫ్ నిసెన్ అండ్ పోస్ట్-నిసెన్ ఫాదర్స్ అఫ్ ది క్రిస్టియన్ చర్చ్, సెకండ్ సెరీస్, వాల్యూం 14: ది సెవెన్ ఎక్యుమేనికాల్ కౌన్సిల్స్ , ఈర్ద్మన్స్, 1956, పేజి. 594.
 34. St. జాన్ క్రిసోస్తం, "అగైన్స్ట్ దోస్ హు కీప్ ది ఫస్ట్ పాస్ ఓవర్", ఇన్ సెయింట్ జాన్ క్రిసోస్తం: డిస్కోర్సేస్ అగైన్స్ట్ జుడైజింగ్ క్రిస్టియన్స్ , ట్రాన్స్లేటెడ్ బై పాల్ W. హర్కిన్స్, వాషింగ్టన్, D.C., 1979, పేజి. 47ff.
 35. S. లీబర్మాన్, "పాలెస్టైన్ ఇన్ ది 3rd అండ్ 4rh సెంచురీస్", జ్యూయిష్ క్వార్టర్లీ రివ్యూ (న్యూ సిరీస్), 36, పేజి. 334 (1946).
 36. S. సఫ్రై, "ఫ్రమ్ ది రోమన్ అనార్కీ ఆంటిల్ ది ఎబాలిషన్ అఫ్ ది పట్రిఅర్కేట్", ఇన్ H. H. బెన్-సస్సన్, ed., ఎ హిస్టరీ అఫ్ ది జ్యూఇష్ పీపుల్ , హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, కేంబ్రిడ్జ్, 1969 (ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్. 1976), పేజి. 350.
 37. అమ్నోన్ లిన్డెర్, ది జ్యూస్ ఇన్ రోమన్ ఇంపీరియల్ లేజిస్లేషన్ , విన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, డెట్రాయిట్, 1987. లిన్డెర్, కాన్స్టాన్టైన్ II కాలం నాటి ఒక చట్ట భాగాన్ని మాత్రమే ఇచ్చారు మరియు ఒకటి కాన్స్టాన్టియస్ II కాలానికి చెంది యూదుల విషయాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది. రెండిటికీ కూడా యూదుల క్యాలెండర్ తో సంబంధం లేదు.
 38. ప్రోకోపియాస్, సీక్రెట్ హిస్టరీ 28.16-19.
 39. సచ స్టెర్న్, క్యాలెండర్ అండ్ కమ్యూనిటీ: ఎ హిస్టరీ అఫ్ ది జ్యూయిష్ క్యాలెండర్ సెకండ్ సెంచురీ BCE-Tenth సెంచురీ CE, ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, ఆక్స్ఫర్డ్, 2001, pp. 85-87.
 40. 146 క్రీస్తు శకం 553 నాటి జస్టినియన్ యొక్క నవల, డ్యూటెరోసిస్ యొక్క బహిరంగ పఠనం,(బహుశా మిస్నా) లేదా దాని సిద్ధాంతాలను వివరించడాన్ని నిరాకరించింది. అమ్నోన్ లిన్డెర్, రోమన్ ఇంపీరియల్ లెజిస్లేషన్ లోని యూదులు pp. 402-411.
 41. The Date of Easter. ద డేట్ అఫ్ ఈస్టర్యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేవల్ అబ్సర్వేటరీ నుండి వ్యాసం (మార్చ్ 27, 2007).
 42. "1953లో మలంకరలోని చర్చి పూర్తిగా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ లోకి మారింది, పాత్రియర్క్ మోర్ ఇగ్నేషియస్ అఫ్రేం I, dt.అనుసరించిన ఎన్సైక్లికల్ నెం. 620 డిసెంబర్ 1952." క్యాలెండర్ సిరియాక్ సాంప్రదాయ చర్చి యొక్క క్యాలెండర్లు. రిట్రీవ్డ్ 2009-04-22
 43. ఎపిఫానియస్, అడ్వేర్సాస్ హఎర్సెస్ , హీరేసీ 69, 11,1, Willams, F. (1994). The Panarion of Epiphianus of Salamis Books II and III. Leiden: E.J. Brill. p. 331.లో
 44. ఇంటర్ గ్రవిస్సిమాస్ యొక్క 7వ పారా [1] కు "వసంత విషవత్తు, [మొదటి] నిసెన్ కౌన్సిల్ యొక్క ఫాదర్లచే నిర్ణయించ బడింది XII కాలేన్డ్స్ ఏప్రిల్ [21 March]". ఈ నిర్వచనం కనీసం బెడె యొక్క డెటెంపోరం రేషియోన్ (725) 6 & 59 అధ్యాయాలలో గమనించవచ్చు.
 45. మొన్టేస్, మార్కస్ J. " Archived 2008-11-03 at the Wayback Machine."మతపరమైన క్యాలెండరు యొక్క గణింపు" Archived 2008-11-03 at the Wayback Machine. రిట్రీవ్డ్ 2008-01-12.
 46. ఈస్టర్ ఆదివారం ఎప్పుడూ మార్చ్ 21 తరువాత (ఆ రోజు కాదు) వస్తుంది, తొందరగా వస్తే మార్చ్ 22న వస్తుంది;పాస్చల్ చాంద్రమాన మాసం యొక్క 14వ రోజు ఏప్రిల్ 18న వచ్చి అ రోజు ఆదివారం అయితే, అప్పుడు ఈస్టర్ ఒక వారం (ఏడురోజుల) తరువాత ఏప్రిల్ 25న వస్తుంది.
 47. G Moyer (1983), "Aloisius Lilius and the 'Compendium novae rationis restituendi kalendarium'", pages 171-188 in G.V. Coyne (ed.)
 48. పీటర్ L'హుయిల్లిఎర్, ది చర్చ్ అఫ్ ది ఏన్షిఎంట్ కౌన్సిల్స్ , St. వ్లాదిమిర్స్ సెమినరి ప్రెస్, క్రెస్ట్ వుడ్, 1996, పేజ్. 25.
 49. జోనారస్ ప్రోవిసో గా పిలువబడే "పాస్ఓవర్ తరువాత" గా భావించబడే నియమం, దానిని మొదట ప్రారంభించిన వాడుగా భావించ బడుతున్న బైజంటైన్ న్యాయవాది జోయన్నేస్ జోనారస్ పేరు మీద ఏర్పడి ఉండవచ్చు.
 50. M. Milankovitch, "Das Ende des julianischen Kalenders und der neue Kalender der orientalischen Kirchen", Astronomische Nachrichten 200, 379–384 (1924).
 51. మిరియం నాన్సీ షీల్డ్స్, "ది న్యూ క్యాలెండర్ అఫ్ ది ఈస్టరన్ చర్చెస్", పాపులర్ అస్ట్రోనోమి 32 (1924) 407–411 (పేజ్ 411). ఇది M. మిలన్కోవిట్చ్ యొక్క అనువాదం, "జూలియన్ క్యాలెండర్ యొక్క అంతం మరియు ప్రాచ్య చర్చిలకు నూతన క్యాలెండర్", అస్ట్రోనోమిస్చే నక్రిచ్టేన్ నెం. 5279 (1924).
 52. "WCC: ఈస్టర్ కు ఒక ఉమ్మడి తేదీ వైపు". మూలం నుండి 2007-12-13 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2010-03-17. Cite web requires |website= (help)
 53. చూడండి హన్సార్డ్ నివేదికలు April 2005
 54. "On the Holy and Great Sunday of Pascha". Monastery of Saint Andrew the First Called, Manchester, England. January 25, 2007. మూలం నుండి 2007-04-09 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2007-03-27. |first= missing |last= (help); Cite web requires |website= (help)
 55. ఈస్టర్ సాంప్రదాయాలు: మధ్యం నుండి అందం వరకు ది టైమ్స్, లండన్, 2009.
 56. చెల్లో.nl, బెర్ముడా గాలిపటాల చరిత్ర
 57. జియోగ్రఫియ.కామ్ పొందబడినది 2008-03-22.
 58. Kirby, Terry (April 6, 2007). "The Big Question: Why do we celebrate Easter, and where did the bunny come from?". The Independent. మూలం నుండి 2008-01-20 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2008-03-18. Cite web requires |website= (help)
 59. స్లోవేనియా యొక్క ఈస్టర్ వేడుకలు మధ్యఐరోపాలో. Archived 2010-04-03 at the Wayback Machine.రేడియో.cz Archived 2010-04-03 at the Wayback Machine.

బాహ్య వలయాలుసవరించు

మూస:బయటి లింకులు

ప్రాథమిక ఆధారాలుసవరించు

Liturgicalసవరించు

సాంప్రదాయాలుసవరించు

గణించుటసవరించు

జాతీయ సాంప్రదాయాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఈస్టర్&oldid=2815051" నుండి వెలికితీశారు