ఈ విషయమై ఆలోచించండి

ఈ విషయమై ఆలోచించండి ప్రముఖ భారతీయ తత్త్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తి రచించిన గ్రంథ పరంపర. ఆంగ్లంలో ముద్రించబడిన మూల గ్రంథాలను సి. హనుమంతరావు తెలుగులోకి అనువదించారు.

వీనిని కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ ఇండియా వారు 1991 సంవత్సరంలో ప్రచురించారు. ఆ తర్వాత 1999లో విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారు ఒకే భాగంగా ప్రచురించారు.[1]

మొదటిభాగంలోని విషయాలు

మార్చు
 1. చదువు - దానియొక్క ప్రయోజనము
 2. స్వతంత్రము - విముక్తి
 3. స్వతంత్రము - ప్రేమ
 4. వినడం
 5. సృజనాత్మకమైన అసంతృప్తి
 6. జీవిత సమగ్రత
 7. పేరాశ
 8. క్రమబద్ధమైన ఆలొచన
 9. విముక్తమగు మనస్సు
 10. అంతస్సౌందర్యము - ప్రేమ
 11. ధ్యానము
 12. అభయ భావన
 13. సమానత్వము
 14. క్రమశిక్షణ - ఒక పెద్ద సమస్య

రెండవభాగంలోని విషయాలు

మార్చు
 1. పరస్పర సహకారము
 2. జరామరణములు లేని మనస్సు
 3. జీవితప్రవాహము
 4. మనస్సులోని ఆకాశము
 5. రెండు విధములైన జ్ఞానము
 6. సత్యము - సౌందర్యము
 7. నేర్చుకొనడము
 8. సున్నితమైన మనస్సు
 9. ఏకాంత వాసము
 10. క్రమశిక్షణ - శక్తిక్షీణత
 11. జీవితములోని ఆనందము
 12. సత్యము - మనస్సునకందనిది
 13. ధార్మిక జీవనము

మూలాలు

మార్చు
 1. ఈ విషయమై ఆలోచించండి.