ఎదురూరు పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

  1. ఎదురూరు (పమిడి), అనంతపురం జిల్లా, పమిడి మండలానికి చెందిన గ్రామము
  2. ఎదురూరు (కర్నూలు), కర్నూలు జిల్లా, కర్నూలు మండలము|కర్నూలు మండలానికి చెందిన గ్రామము
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఎదురూరు&oldid=147925" నుండి వెలికితీశారు