ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శిని

పాత మోడల్ ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శిని.

ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శిని కనుగొన్నది 'నాల్ .,. ruska. కనుగొన్నారు, ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శిని ఎలక్ట్రాన్ లను ఉపయోగించే సూక్ష్మదర్శిని. దీనితో రెండు మిలియన్లు వరకు అధికంగా పెద్దదిచేసి చూసే అవకాశం ఉంటుంది. మామూలు సూక్ష్మదర్శినిలో కాంతిని కేంద్రీకరించడానికి గాజు కటకాల్ని ఉపయోగిస్తే దీనిలో ఎలక్ట్రాన్ లను కేంద్రీకరించడానికి విద్యుదయస్కాంత ఫలకాలను ఉపయోగిస్తారు.

ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీసవరించు

 
బాసిల్లస్ సబ్టిలిస్ కణం యొక్క సెక్షన్, టెక్నాయ్ టి-12 టెమ్ ద్వారా తీయబడింది. స్కేల్ బార్ 200nm.

ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ (టెమ్) ఒక మైక్రోస్కోపీ పద్ధతి. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ పుంజము అతి పలుచని పదార్థం గుండా ప్రసరింపబడుతుంది. ఈ విధంగా ప్రసరింపజేయబడిన ఎలక్ట్రాన్లు పదార్థానికి అవతలి వైపు మాగ్నిఫై, ఫోకస్ చేయబడతాయి.

మూలాలుసవరించు

యితర లింకులుసవరించు