ఓపెన్‌షాట్ అనేది లినక్స్ కొరకు రూపొందించిన ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్టువేర్, ఇది పైథాన్, జిటికే, ఎమ్ఎల్‌టి ఫ్రేమ్‌వర్క్ పై రూపొందించబడింది.

ఓపెన్‌షాట్ వీడియో ఎడిటర్

ఓపెన్‌షాట్ ప్రధాన కిటికీ
మూలకర్త జొనాతన్ థామస్
అభివృద్ధిచేసినవారు జొనాతన్ థామస్
Andy Finch
Helen McCall
Olivier Girard
Karlinux
TJ
సరికొత్త విడుదల 1.4.1 / జనవరి 29, 2012 (2012-01-29)
ప్రోగ్రామింగ్ భాష పైథాన్
నిర్వహణ వ్యవస్థ లినక్స్
రకము వీడియో ఎడిటర్
లైసెన్సు GNU GPL v3 (free software)
వెబ్‌సైట్ openshot.org

ఓపెన్‌షాట్ విశిష్టతలు

మార్చు
  • పలు వీడియో, ఆడియో, చిత్ర ఫార్మేట్లకు తోడ్పాడు
  • గ్నోమ్ ఏకీకరణ
  • బహుళ ట్రాక్స్
  • వీడియో ట్రాన్సిషన్స్

వీడియో ఫార్మేట్లు & కొడెక్ల మద్ధతు

మార్చు
Video Type
Video Format
Video Codec
Audio Codec
Suggested
Video Bitrate
Suggested
Audio Bitrate
Suggested
Project Profile
Notes on Usage
AVCHD
Disks
MPEG-TS libx264 libfaac 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080i 50 Hz 1920x1080
Interlaced
Use for Blu-Ray and AVCHD Disks
AVCHD
Disks
MPEG-TS libx264 ac3 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080i 50 Hz 1920x1080
Interlaced
Use for Blu-Ray and AVCHD Disks
AVCHD
Disks
MPEG-TS libx264 libfaac 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080i 60 Hz 1920x1080
Interlaced
Use for Blu-Ray and AVCHD Disks
(mainly in USA)
but not necessary
Modern TV's adapt rate.
AVCHD
Full HD
MKV libx264 libfaac 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080p 25 Hz 1920x1080
Progressive
for use on computers
AVCHD
Full HD
MKV libx264 ac3 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080p 25 Hz 1920x1080
Progressive
for use on computers
QuickTime
Full HD
mov libx264 libfaac 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080p 25 Hz 1920x1080
AVCHD
Quicktime 7
Progressive
QuickTime
Full HD
mov libx264 ac3 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 1080p 25 Hz 1920x1080
AVCHD
Quicktime 7
Progressive
QuickTime
Apple TV
mov libx264 libfaac 5 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 720p 30 Hz 1280x720
29.97 Hz
AVCHD
Quicktime 7
Progressive
Web Publishing
QuickTime
Web
mov libx264 ac3 15 Mbit/s -> 40 Mbit/s 256 kbit/s ATSC 720p 30 Hz 1280x720
29.97 Hz
AVCHD
Quicktime 7
Progressive
Web Publishing
QuickTime
Web
ipod libx264 libfaac 1.25 Mbit/s -> 1.5 Mbit/s 128 kbit/s
to
160 kbit/s
Square NTSC 640x480
29.97 Hz
AVCHD
Quicktime 7
QuickTime
iPod
ipod libx264 libfaac 1.25 Mbit/s -> 1.5 Mbit/s 128 kbit/s
to
160 kbit/s
Quarter Square NTSC 320x240
29.97 Hz
AVCHD
Quicktime 7
DVD vob MPEG-2 ac3 5 Mbit/s -> 10 Mbit/s 256 kbit/s DV PAL
DV PAL Widescreen
For native SD movies only!
Not for down-converting HD
DVD vob MPEG-2 ac3 5 Mbit/s -> 10 Mbit/s 256 kbit/s DV NTSC
DV NTSC Widescreen
For native SD movies only!
Not for down-converting HD
Xbox 360 mov libx264 libfaac 2 Mbit/s -> 5 Mbit/s 256 kbit/s DV NTSC Widescreen
HDV 720 30p
HDV 720 60p
Xbox 360 mp4 libx264 libfaac 2 Mbit/s -> 5 Mbit/s 256 kbit/s DV NTSC Widescreen
HDV 720 30p
HDV 720 60p
Vimeo
High Def
mp4 libx264 libfaac 3 Mbit/s -> 5 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
HDV 720 25p
HDV 720 30p
1280x720
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
Vimeo
Std Def
mp4 libx264 libfaac 2 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
Square NTSC 640x480
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
Vimeo
Std Def
Widescreen
mp4 libx264 libfaac 3 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
Square NTSC Widescreen 854x480
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
Flickr
High Def
mov libx264 ac3 5 Mbit/s 256 kbit/s HDV 720 30p 1280x720
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
Picasa mpeg mpeg2video mp2 2 Mbit/s 256 kbit/s Square NTSC 640x480
will be converted to
480x360 or 320x240
Flash
YouTube mpeg mpeg2video mp2 2 Mbit/s 256 kbit/s Square NTSC 640x480
will be converted to
480x360 or 320x240
Flash
YouTube
High Def
mp4 libx264 libfaac 2 Mbit/s -> 8 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
HDV 720 25p
HDV 720 30p
1280x720
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
YouTube
Full High Def
mp4 libx264 libfaac 8 Mbit/s -> 15 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
HDV 1080 25p
HDV 1080 30p
1920x1080
square pixels
needs to be
de-interlaced or progressive
Nokia
nHD
mp4 libxvid libfaac 1.25 Mbit/s 128 kbit/s -> 320 kbit/s
44.1 kHz
stereo
Nokia nHD 640x360
New Standard
for
S60 5th Edition Devices
MetaCafe mp4 mpeg4 libmp3lame 2 Mbit/s 256 kbit/s Square NTSC 640x480
will be converted to
320x240
Flash