కందిమళ్ల ప్రతాపరెడ్డి

రచనలుసవరించు

  1. ఖానూన్ (నవల)
  2. బందూక్ (నవల)
  3. వీరతెలంగాణ సాయుధ సమరం
  4. నీ కవిని బతికించుకోవాలిరా (సంపాదకత్వం)
  5. భారత స్వాతంత్య్ర సమరవీరులు
  6. బద్దం ఎల్లారెడ్డి సంక్షిప్త జీవిత పరిచయము

పదవులుసవరించు

  • కార్యదర్శి - తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక ట్రస్టు
  • జాతీయ కార్యదర్శి - ఇండియన్ పీపుల్స్ థియేటర్స్ అసోసియేషన్ (ఇప్టా)