• కడియం (గ్రామం), తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన మండలము మరియు గ్రామము.

ఇంటి పేరుసవరించు