కన్నేపల్లి పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందు వలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో గల పేజీలు:

తెలంగాణ

మార్చు

మంచిర్యాల జిల్లా

మార్చు

ఆదిలాబాదు జిల్లా

మార్చు

జయశంకర్ జిల్లా

మార్చు