కమల్ లేదా కమల (Kamal or Kamala) ఒక సాధారణమైన తెలుగు పేరు. దీనికి మూలం కమలము లేదా కలువ పువ్వు (Nelumbo nucifera).

లక్ష్మీదేవి ని పద్మోద్భవ, పద్మదళాయతాక్షి, పద్మముఖి అని పిలుస్తారు.

  • కమలా నది నేపాల్ మరియు బీహార్ ప్రాంతాలలో ప్రవహించే నది.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కమల&oldid=1171186" నుండి వెలికితీశారు