కాకతీయుల చరిత్రను సప్రమాణికంగా తెలుగువారికి అందించే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రేతిహాస పరిశోధక మండలి వారు ప్రచురించిన ప్రత్యేక సంచిక ఇది. ప్రముఖ చరిత్రకారులు మారేమండ రామారావు ఈ సంచికకు సంపాదకత్వం వహించారు.[1]

రచన నేపథ్యం

మార్చు

కాకతీయ సంచికను మారేమండ రామారావు సంపాదకత్వంలో 1935లో ప్రచురించారు. తెలుగు సాహిత్యంలో, చరిత్రరంగంలో సుప్రఖ్యాతి పొందిన ఆంధ్రేతిహాస పరిశోధక మండలి వారు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. సంపాదకమండలిలో రాళ్లబండి సుబ్బారావు, మారేమండ రామారావు, చిర్రావూరు ఆత్మారాం, టేకుమళ్ళ అచ్యుతరావు ఉన్నారు.

విషయాలు

మార్చు

కాకతీయ సామ్రాజ్యం గురించిన పలు విశేషాలు వివరాలు చారిత్రిక ప్రమాణ బుద్ధితో రచించి ఈ సంచికగా ప్రచురణ చేశారు. ఎన్నో శాసన, వాఙ్మయ ఆధారాలతో కాకతీయుల పాలన మొదలుకొని సాహిత్యం, ప్రజాజీవనం వరకూ ఎన్నో అంశాలపై 30 వ్యాసాలతో దీన్ని ముద్రించారు. చిత్రపటాలు, మాప్‌లతో కూడిన ఈ పుస్తకంలోని వ్యాసాలు పలువురు చారిత్రికులు రచించారు.[2]

వ్యాసాలు

మార్చు

కాకతీయ సంచికలో ఈ క్రింది వ్యాసాలు ఉన్నాయి:

 • కాకతీయుల చరిత్రము
 • కాకతీయ రాజధాని ప్రశంస
 • కాకతీయ రాజుల విజయ బిరుదప్రశస్తి
 • ప్రతాపరుద్రుని కాలపు మఖ్తావనరు
 • హనుమకొండ స్థానిక చరిత్ర
 • విద్యానాథుని కాకతీయాన్వయ నిరూపణము
 • కాకతీయ సామ్రాజ్యాంధ్ర వాఙ్మయము
 • కాకతీయ ప్రోలరాజాదుల ప్రశంస
 • కాకతీయుల నాటి సాంఘిక చరిత్ర
 • ప్రతాపరుద్ర ప్రశస్తి, ప్రతాపరుద్రునిపై మహమ్మదీయుల దండయాత్ర
 • కాకతీయుల ఆంధ్రభాషా సేవ
 • కాకతీయ ప్రశంసా పంచరత్నములు
 • కాకతీయుల రెడ్లు
 • కాకతీయ రాజ్యము భౌతిక స్వరూపము
 • కాకతీయులు - కళింగము
 • రుద్రమ్మ
 • కాకతీయ వంశము
 • ప్రతాపరుద్రీయము
 • ఓరుగల్లు చరిత్ర
 • పాలుకురికి సోమనాథకవి
 • కాకతీయనాణెములు
 • కాకతీయుల - ద్రవిడ వాఙ్మయము
 • గణపతి దేవ ప్రశంస
 • కాకతీయుల నాటి సాంఘిక చరిత్ర
 • వినుకొండ వల్లభరాయుని క్రీడాభిరామము
 • ప్రతాపచరిత్రము
 • కాకతీయుల చరిత్రము-విశేషాంశములు
 • గద్వాల సంస్థానము
 • కాకతీయ వర్ధంత్యుత్సవములు

వ్యాసకర్తలు

మార్చు

ఈ వ్యాసాలను పలువురు చరిత్రకారులు వ్రాశారు. వారి జాబితా ఇది:

మూలాలు

మార్చు
 1. "Journal of the Andhra Historical Research Society > Volume IX, Issue 3, 1935 > Publications of the Andhra Historical Research Society. Kakatiya Sanchika in (Telugu)". Archived from the original on 2015-10-11. Retrieved 2015-08-08.
 2. ఆంధ్రభాషలో చరిత్రాత్మక నవల