ఇందులో......

కాపిటల్ -3
కాపిటల్ (పెట్టుబడి)
కాపిటల్ -3 (పెట్టుబడి)
కృతికర్త: రంగనాయకమ్మ
వాస్తవ పేరు (తెలుగులో లేకపోతే): కాపిటల్ -3
అనువాదకులు: రంగనాయకమ్మ
సంపాదకులు: రంగనాయకమ్మ
దేశం: భారతదేశము
భాష: తెలుగు
సీరీస్: ప్రచురణ నెం. 46
ప్రక్రియ: పెట్టుబడి - ఉత్పత్తి
ప్రచురణ: అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ
విడుదల: జూన్ 1988
ప్రచురణ మాధ్యమం: తెలుగు సాహిత్యము
పేజీలు: 531

1. పెట్టుబడిదారీ వుత్పత్తి విధానమూ దాని రూపాలూ,.... 2. మాన్యుపాక్చర్ ఉత్పత్తి ... ప్రశ్నలు... 3.నిరుద్యోగ సమస్య గురించి పెట్టు బడి దారీ ఆర్థిక వేత్త లేమంటారు? 4. శ్రమ, పెట్టుబడికి లోబడడం, 5. ఉత్పాదక శ్రమా, అనుత్పాదక శ్రమా... 6. పెట్టుబడి విస్తరణ .... మొదలగు విషయాలమీద సవివరంగా చర్చించ బడింది.