కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనల జాబితా

నవలలు మార్చు

చిన్న కథలు మార్చు

దిబ్బ కథలు మార్చు

 • దిబ్బప్రభువుగారితో ఇంటర్వ్యూ
 • దిబ్బరాజుగారి ప్రతిష్ఠ
 • దిబ్బరాజ్యంలో ప్రజాస్వామికం
 • దిబ్బమతం
 • జాతికుక్కలూ-నాటుకుక్కలూ
 • దిబ్బరాజ్యంలో స్వాతంత్ర్యం
 • ఆదర్శప్రభువు
 • దిబ్బపుట్టుక

శాస్త్రవిజ్ఞాన కల్పనా కథలు మార్చు

 • చంద్రగ్రహంలో
 • గ్రహాంతరయాత్ర
 • గంధర్వలోకయాత్ర

హపూర్వ హపరాధ పరిశోధక కథలు మార్చు

 • కొత్త డిటెక్టివ్ ప్రవేశం
 • హత్యాశ్చర్యం లేక అంతకుడి క్లూ
 • పారిపోయిన శవం
 • రైల్లో డిటెక్టివ్
 • పారిపోయిన అసిస్టెంట్
 • హోటల్ రాకాసిలో డిటెక్టివ్ భూతం
 • దీపం తెచ్చిపెట్టిన మిస్టరీ
 • గవరయ్యమా మావc గోరప్రతిజ్ఞె
 • విచ్చిపోయిన మిస్టరీ
 • వింతభూకంపం
 • స్పూర్త్నిక్కుల మిస్టరీ
 • సయించు గొడవ
 • అహోరమైనకేసు
 • ఆకాశంలో హాక్సిడెంటు
 • ప్రొడ్యూసర్ భద్రం

హాస్య, వ్యంగ్య కథలు మార్చు

 • bhaskar
 • సినిమా కథ
 • పిరికి దయ్యం
 • కుక్క
 • అహింసాప్రయోగం
 • బ్రహ్మరాక్షసులు
 • కులంగాడి అంత్యక్రియలు
 • మా ఉద్యమం
 • లాభాలుగాడి మరణం

గల్పికలు మార్చు

నాటికలు మార్చు

 • అనగా...అనగా
 • నడమంత్రపు సిరి
 • కర్మయోగులు
 • ఒకతల్లిపిల్లలు
 • రంపపుకోత
 • సత్యవతి స్వీయకథ
 • పెళ్ళిగొడవ
 • నిరాకరణ
 • జీవితేచ్చ
 • భార్యా అరూపవతీ
 • మహాకవి
 • ఉత్తరకిష్కింధ (ఈమాట వెబ్ పత్రిక నుండి)

వాస్తవిక రచనలు మార్చు

 • సినిమా వ్యాసాలు
 • సైన్సు వ్యాసాలు
 • చరిత్ర వ్యాసాలు
 • సంస్కృతి వ్యాసాలు
 • తాత్విక వ్యాసాలు
 • సామాజిక వ్యాసాలు

అనువాదాలు మార్చు