గోండుల మతం పేరు కోయపునెం (అంటే "ప్రకృతి మార్గం"), దీనిని పరి కుపర్ లింగో స్థాపించారు. దీనిని గోండి పూనెం లేదా "గోండి ప్రజల మార్గం" అని కూడా అంటారు.గోండ్ జానపద సంప్రదాయంలో, అనుచరులు బరాడియో అని పిలువబడే ఉన్నత దేవుడిని పూజిస్తారు, దీని ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు భగవాన్, కుపర్ లింగో, బడాడియో, పెర్సా పెన్. బరాడియో వంశం, గ్రామ దేవతలు, అలాగే పూర్వీకులు వంటి తక్కువ దేవతల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తాడు. బరాడియో గౌరవించబడ్డాడు కానీ అతను తీవ్రమైన భక్తిని పొందడు, ఇది వంశం, గ్రామ దేవతలు, పూర్వీకులు, చిహ్నములకు మాత్రమే చూపబడుతుంది. ఈ గ్రామ దేవతలలో అకి పెన్, గ్రామ సంరక్షకుడు, అన్వాల్, గ్రామ మాతృ దేవత, ఇతర ద్రావిడ ప్రజల జానపద సంప్రదాయాలకు సమానమైన ఉదాహరణ. ఏదైనా పండుగ వచ్చే ముందు ఈ ఇద్దరు దేవతలను పూజిస్తారు. ప్రతి వంశం వారి స్వంత పెర్సా పెన్ను కలిగి ఉంటుంది, దీని అర్థం "గొప్ప దేవుడు." ఈ దేవుడు హృదయంలో నిరపాయమైనవాడు కానీ హింసాత్మక ధోరణులను ప్రదర్శించగలడు. అయితే, ఒక పర్ధాన్, ఒక బార్డ్, ఫిడేల్ వాయించినప్పుడు ఈ ధోరణులు తగ్గుతాయి.

రాజ్ గోండులు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కోయ_పుణెం&oldid=4075539" నుండి వెలికితీశారు