క్యూసెక్కు : ఇది ఒక ద్రవ కొలమానము. ఇది ప్రవాహరేటును కొలవడానికి వాడుతారు. ఒక సెకనుకు క్యూబిక్ ఫీటును క్యూసెక్కు అంటారు.


ఇవి కూడా చూడండిసవరించు