ప్రధాన మెనూను తెరువు

క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్సు

క్రియేటివ్ కామన్స్ లోగో

లైసెన్సుల రకాలుసవరించు

 
Creative commons license spectrum between public domain (top) and all rights reserved (bottom). Left side indicates the use-cases allowed, right side the license components. The dark green area indicates Free Cultural Works compatible licenses, the two green areas compatibility with the Remix culture.
 
CC license usage in 2014 (top and middle), "Free cultural works" compatible license usage 2010 to 2014 (bottom)

Seven regularly used licensesసవరించు

Icon Description Acronym Allows Remix culture Allows commercial use Allows Free Cultural Works Meets 'Open Definition'
  Freeing content globally without restrictions CC0      
  Attribution alone BY        
  Attribution + ShareAlike BY-SA        
  Attribution + Noncommercial BY-NC        
  Attribution + NoDerivatives BY-ND        
  Attribution + Noncommercial + ShareAlike BY-NC-SA        
  Attribution + Noncommercial + NoDerivatives BY-NC-ND        

Adaptationసవరించు

 
A license compatibility chart for combining or mixing two CC licensed works