క్షితిజము (Horizon- హోరిజోన్, Skyline - స్కైలైన్) అనేది ఆకాశం నుండి భూమిని వేరు చేయు స్పష్టమైన రేఖ, ఈ రేఖ కన్పించే అన్ని దిశలను రెండు వర్గాలుగా విభజిస్తుంది: అవి భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద కలుస్తాయి,, అవి కలువవు. అనేక ప్రాంతాల్లో నిజమైన హోరిజోన్ అనేది చెట్లు, భవనాలు, పర్వతాలు మొదలైన వాటి ద్వారా అస్పష్టంగా ఉంటుంది,, ఇటువంటి భూమి, ఆకాశం యొక్క కూడలి ప్రాంతపు ఫలితం దృశ్య క్షితిజము అని పిలవబడుతుంది.

ఉత్తర విస్కాన్సిన్, యు.ఎస్ లో ఒక నీటి హోరిజోన్
హోరిజోన్ యొక్క మూడు రకాలు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=క్షితిజం&oldid=2952109" నుండి వెలికితీశారు