గజ్జెల (అయోమయ నివృత్తి)

ఇంటి పేర్లుసవరించు

గజ్జెల ఇంటిపేరులో ప్రసిద్ధులైన వారిలో కవి, రచయిత కీ.శే. గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఒకరు.

గ్రామాలుసవరించు