గవాంబోధి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగము. ఇది 72 మేళకర్త రాగాల జాబితాలో 43వ మేళకర్త రాగము.[1][2] ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాఅలలో ఈ రాగాన్ని :"గీర్వాణి లేదా గిర్వాణీ" అని పిలుస్తారు.

Gavambhodi
ఆరోహణS R₁ G₂ M₂ P D₁ N₁ 
అవరోహణ N₁ D₁ P M₂ G₂ R₁ S

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
 
"గావాంబోధి" scale with Shadjam at C
ఆరోహణ: స రిగా మ ప ధని స 
(S R1 G2 M2 P D1 N1 S)
అవరోహణ: సని ధ ప మగా రి స
(S N1 D1 P M2 G2 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, శుద్ధ నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 7వ మేళకర్త రాగమైన సేనావతి రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు

మార్చు
  • ప్రతిభట - ధ్రువ - వెంకటమఖి
  • నమోనమస్తే గీర్వాణి - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • సంచారి - మఠ్య - సుబ్బరామ దీక్షితులు
  • వినతి చకొనవయ్య - డా. మంగళంపల్లి బలమురళీకృష్ణ
  • వీర రాఘవ - కోటేశ్వర అయ్యర్

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai

బాహ్య లంకెలు

మార్చు
  • "Scale 971: Mela Gavambodhi - YouTube". www.youtube.com. Retrieved 2020-07-29.