గూడూరు లేదా గూడూర్ పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

ఆంధ్రప్రదేశ్ మండలాలుసవరించు

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామాలుసవరించు

తెలంగాణ మండలాలుసవరించు

తెలంగాణ గ్రామాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గూడూరు&oldid=2656552" నుండి వెలికితీశారు