గూడెం (అయోమయనివృత్తి)

వికీపీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(గూడెము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

గూడెం, అనగా కొండ ప్రాంతమందలి బోయపల్లె,చిన్న పల్లె,శివారు గ్రామం అని అర్థాలను సూచిస్తుంది.


గూడెం పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితాను ఇక్కడ ఇచ్చారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్సవరించు

తెలంగాణసవరించు


గూడెం కొన్ని గ్రామాల పేర్లలో ఉత్తరపదంగా ప్రయోగంలో ఉంది.