గ్రహణం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గ్రహణం అంటే ఒక గ్రహం మరో గ్రహం చాటు వలన గానీ లేదా దాని నీడ వలన గానీ తాత్కాలికంగా కనబడకపోవడం.

గ్రహణం అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది:

సినిమాలుసవరించు