చక్రవాకం రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 16వ మేళకర్త రాగము.[1] ఇది హిందుస్థానీ సంగీతంలోని అహిర్ భైరవ్ రాగాన్ని పోలివుంటుంది.

Chakravakam scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
  • ఆరోహణ : స రిగా మ ప ధని స
(S R1 G3 M1 P D2 N2 S)
  • అవరోహణ : సని ధ ప మగా రి స
(S N2 D2 P M1 G3 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ ఋషభము, అంతర గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, చతుశ్రుతి ధైవతము, కైశికి నిషాధము). ఇది 52 వ మేళకర్త రాగమైన రామప్రియకి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు

మార్చు

చక్రవాకం జన్యరాగాలు

మార్చు

చక్రవాకం లోని కొన్ని జన్య రాగాలు: బిందుమాలిని, మలయమారుతం, వలాచి.

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్