ఇవి వేర్వేరు పేజీలా ?సవరించు

భాగ్యలక్ష్మి గారూ, గతంలో నూనె అనే వ్యాసం పేజీ ఉంది.ఇది ఆంగ్ల వ్యాసం En:Oil వికీ డేటాకు లింకు చేసి ఉంది.రెండు ఒకటే గదా?వివరణ ఇవ్యగలరు.--యర్రా రామారావు (చర్చ) 10:07, 15 జూలై 2021 (UTC)

ఈ వ్యాసం అవసరం లేదు. ఇదివరకు 2015లో "నూనె" వ్యాసం సృష్టించబడినది. అందువలన ఈ వ్యాసాన్ని నూనె వ్యాసానికి దారిమార్పు చేసితిని.16:14, 29 జనవరి 2022 (UTC)
Return to "ఆయిల్" page.