చర్చ:చిలుకూరు (మొయినాబాద్)

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions
వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
Religious syms.png
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


From Temple websiteసవరించు

(for use in main essay) ఛిలుకురు బాలాజి ధెవాలయము మీధ మీ అభిప్రాయాన్ని http://srichilkurbalaji.org ( బ్లాగ్స్ ) ధ్వారా తెలియజెయవఛ్ఛు.

http://www.srichilkurbalaji.org/

http://www.chilkurbalaji.org/About.htm

The Balaji Temple is located at Chilkur in the Hyderabad district. It is 33 Kms away from Mehedipatnam. Approximately 75,000 to 1,00,000 devotees visit in a week. Generally temple gets heavy rush on Fridays and Sundays.

The temple at Chilkur is managed by the hereditary trustee Sri M.V. Soundara Rajan and Sri C.S. Gopala Krishna. The entire family of the archaka, including the women are dedicated themselves to serve the God.

Twenty Five kilometers from Hyderabad off the Vikarabad road and on the banks of Osmansagar is the picturesque village of Chikur with its hoary temple dedicated to Sri Balaji Venkateshwara. From the style, structure and appearance, it can be inferred that the temple was built half a millennium ago. Set in sylvan surroundings, the temple attracts thousands of pilgrims every year and is an ideal place for sequestered retreat and meditation. It enjoyed in the past, great days of pomp and glory.


The temple is one of the oldest in Telengana, having been built during the time of Akkanna and Madanna, the uncles of Bhakta Ramdas. According to tradition, a devotee who used to visit Tirupati every year could not do so on one occasion owing to serious ill-health. Lord Venkateshwara appeared in his dream and said, "I am right here in the jungle nearby. You don't have to worry." The devotee at once moved to the place indicated by the Lord in the dream and saw a mole- hill there, which he dug up. Accidentally, the axe struck Lord Balaji's idol covered by the mole-hill below the chin and on the chest, and surprisingly blood started flowing profusely from the "wounds", flooding the ground and turning it scarlet. The devotee could not believe his eyes when he saw this. Suddenly he could not believe his ears also when he heard a voice from the air which said,"Flood the mole-hill with cow's milk. "When the devotee did so, a Swayambhu idol of Lord Balaji accompanied by Sridevi and Bhoodevi(a rare combination) was found, and this idol was installed with the due rites and a temple built for it.


Sri Balaji venkateshwara, the Pratyaksha Daiva in kaliyuga, is thus available at Chilkur to shower blessings on His devotees who for any reason are unable to go to Tirupati. Many devout worshippers flock to the temple, to receive the blessings of the Lord and his consorts throughout the year particularly during the Poolangi, Annakota and Brahmothsavams


With the earnest desire to revive the former glory and importance of the temple, the idol of Ammavaru was installed in 1963 the year following the Chinese aggression, and when the aggression was unilaterally vacated, Ammavaru was given the name of Rajya Lakshmi, signifying this welcome event. The unique feature of this idol is that lotus flowers are held in three hands and the fourth hand is in such a position towards the lotus feet which signifies the doctrine of Saranagathi.


The temple has been visited by great Acharyas from time to time. A visit to the temple is a must for the Jeer of Sri Ahobila Mutt every time he visits the twin cities, and in the temple is installed the idol of the first Jeer. The Tilakayaths of Sri Vallabhacharya Sampradaya have been regularly visiting the shrine. Jagadguru Sri Sankaracharya of Sringeri Mutt and his disciple graced the efforts of the trustees in improving the temple.

Return to "చిలుకూరు (మొయినాబాద్)" page.