చర్చ:జమీన్ రైతు

తాజా వ్యాఖ్య: N. Venkatrama Naidu poems టాపిక్‌లో 1 సంవత్సరం క్రితం. రాసినది: 60.243.200.29
వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పత్రికల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పత్రికలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


N. Venkatrama Naidu poems మార్చు

We want N Venkatrama Naidu poems in the website. I want to see his works which are one inspiring. 60.243.200.29 16:01, 4 ఏప్రిల్ 2023 (UTC)Reply

Return to "జమీన్ రైతు" page.