చర్చ:రావెళ్ళ నాయకులు

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions

వంశముసవరించు

రావెళ్ళ వారు కమ్మవారే. ఈ విషయము పరిపరి ఉటంకించనవసరము లేదు.Kumarrao (చర్చ) 18:39, 26 ఫిబ్రవరి 2018 (UTC)

Return to "రావెళ్ళ నాయకులు" page.