చర్చ:హిందూ కాలగణన

There are no discussions on this page.

తెలుగు కాల గణనము చంద్రుని మీద ఆధారపడి వున్నది అని చెబితే, తెలియని వారికి తెలిపినట్టు అవుతుంది. ఈ వ్యాసాలలో నేను తలదూర్చదలచుకోలేదు. కిరణ్మయీ 18:55, 17 జూలై 2009 (UTC)

Return to "హిందూ కాలగణన" page.