శీతము

(చలి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

చలి నేరుగా ఇక్కడికి దారితీస్తుంది అయోమయ నివృత్తి కొరకు చూడండి చలి (అయోమయ నివృత్తి)

An iceberg, which is commonly associated with cold

చలి లేదా శీతము అనునది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉండటాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది వేడికి వ్యతిరేకం. ఉష్ణోగ్రతకు తక్కువ హద్దు అనగా కేవల మూలబిందువు, కెల్విన్ స్కేలుపై 0 K గా నిర్వచించబడింది, కెల్విన్ ఒక సంపూర్ణ ఉష్ణగతిక ఉష్ణోగ్రత స్కేల్. ఇది సెల్సియస్ స్కేలుపై -273.15 °C, ఫారెన్ హీట్ స్కేలుపై -459.67 °F, రాంకిన్ స్కేలుపై 0 ° R లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణ శక్తికి సంబంధించినది, ఇది ఒక వస్తువు లేదా పదార్థం వంటి ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది, దీనికి పదార్థం యొక్క కణ విభాగాల యొక్క యాదృచ్ఛిక చలనం యొక్క చలన శక్తి ఉంటుంది, ఒక వస్తువు చల్లగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఉష్ణ శక్తిని, వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉష్ణ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

మూలాలు మార్చు


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శీతము&oldid=3710986" నుండి వెలికితీశారు