చిట్టమూరు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

చిట్టమూరు, నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.


చిట్టమూరు తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.