జంపన

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

"జంపన" అనే గ్రామం ఉంది. "జంపన" కొంతమంది ఇంటి పేరు కూడాను

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జంపన&oldid=2862461" నుండి వెలికితీశారు