జననీ శివకామినీ నర్తనశాల (1963) సినిమా కోసం సముద్రాల రాఘవాచార్య రచించిన భక్తిగీతం. దీనిని పి.సుశీల గానం చేయగా సుసర్ల దక్షిణామూర్తి సంగీతాన్ని అందించారు.

పాట సాహిత్యంసవరించు

పల్లవి :
జననీ శివకామిని జయ శుభకారిణి విజయ రూపిణి

చరణం 1 :
అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు
అమ్మల గన్నా అమ్మవు నీవే
నీ చరణములే నమ్మితినమ్మ
శరణము కోరితినమ్మా భవాని

చరణం 2 :
నీదరినున్న తొలగు భయాలు
నీ దయలున్న కలుగు జయాలు
నిరతము మాకు నీడగ నిలచీ
జయమునీయవే అమ్మ భవాని