జాతీయ వైద్య గ్రంథాలయం

జాతీయ వైద్య గ్రంథాలయం (National Medical Library) ఒక ప్రత్యేకమైన వైద్య గ్రంథాలయం. ఇది 1966 ఏప్రిల్ 1 తేదీన భారత ప్రభుత్వం ద్వారా న్యూఢిల్లీలో స్థాపించబడింది.

వైద్య గ్రంథాలయం - ప్రతీకాత్మకచిత్రం

ఇది శాస్త్రవేత్తలకు అవసరమైన వైద్య సమాచారాన్ని అందజేయాలనే ధ్యేయంతో స్థాపించబడింది. ఇందులో సుమారు 3.6 లక్షల పుస్తకాలు, జర్నల్స్, ఇతర సమాచారానికి చెందినవి ఉన్నాయి. దీని ద్వారా సుమారు 2000 పైగా జర్నల్స్ ప్రతి సంవత్సరం కొని చేరతాయి. ఈ అమూల్యమైన గ్రంథాలన్నీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రకారం ఏర్పరచబడి; అందరికీ సులువుగా వెతికి తీయడానికి ఏర్పాటుచేయబడ్డాయి.

ఈ గ్రంథాలయం వైద్య లైబ్రేరియన్లకు శిక్షణా కార్యక్రమాల్ని 1980 నుండి నిర్వహిస్తుంది. ఇప్పటికి ఇలాంటి 17 శిబిరాల్ని నిర్వహించి; దేశవ్యాప్తంగా 150 లైబ్రరీయన్లను గ్రంథాలయ నిర్వహణ గురించి విలువైన సమాచారాన్ని తెలియజేసింది. దేశమంతటా ఎక్కడ నుండైనా వైద్య విద్యార్థులు వారి వైద్యవిద్య, పరిశోధన కోసం కావలసిన సమాచారాన్ని ఇందులో సభ్యునిగా చేరి ఇక్కడనుండి పొందవచ్చును.

బయటి లింకులు

మార్చు