కొండూరు (అయోమయనివృత్తి)

ఆంధ్ర ప్రదేశ్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా, జి.కొండూరు మండల గ్రామం
(జి.కొండూరు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్చు

తెలంగాణ మార్చు