ఝంకారధ్వని రాగం

ఝంకారధ్వని రాగం కర్ణాటక సంగీతంలో ఒకరాగం. ఇది కర్ణాటక సంగీతంలోని 72 మేళకర్త రాగాలలో 19వ రాగం. ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని "ఝంకారభ్రమరి" రాగం అంటారు.[1][2][3]

Jhankaradhwani scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు మార్చు

  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R2 G2 M1 P D1 N1 S')
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S' N1 D1 P M1 G2 R2 S)

ఈ రాగంలోని స్వరాలు చతుశ్రుతి ఋషభము, సాధారణ గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, శుద్ధ ధైవతము, శుద్ధ నిషాధము. ఇది 55వ మేళకర్త శ్యామలాంగి రాగానికి సమానమైన శుద్ధ మధ్యమ రాగము.

ఉదాహరణలు మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras