డాక్యుమెంటరీ (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

డాక్యుమెంటరీ అనేది పలుసందర్బాలలో వాడతారు.ఇది లిఖత పూర్వకం (దస్తావేజు లాంటివి), కల్పిత చిత్రం లేదా వీడియో నిర్మాణం కావచ్చు.

డాక్యుమెంటరీ అనేది వీటిని కూడా సూచించవచ్చు:

ఇది కూడ చూడు మార్చు

  • పత్రం
  • డాక్యుమెంటరీ చిత్రాల జాబితా
  • డాక్యుమెంటరీ ఛానల్ (అస్పష్టత)
  • ది డాక్యుమెంటరీ, ది గేమ్ ద్వారా 2005 ఆల్బమ్