తాండూరు (అయోమయ నివృత్తి)

తాండూరు లేదా తాండూర్ పేరుతో అనేక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణసవరించు