తాండూరు (అయోమయ నివృత్తి)

(తాండూర్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

తాండూరు లేదా తాండూర్ పేరుతో అనేక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణ మార్చు