===వివరించిన పండుగలు=== (అక్షరమాల ప్రకారం)

 1. అట్లతదియ
 2. అనంత పద్మనాభ చతుర్దశి
 3. అక్షయతృతీయ
 4. ఉగాది
 5. ఏకాదశి
 6. ఏరువాక పున్నమి
 7. కనుమ
 8. కార్తీక పౌర్ణమి
 9. కృష్ణాష్టమి (జన్మాష్టమి)
 10. గురుపౌర్ణమి
 11. దత్త జయంతి
 12. దసరా
 13. దీపావళి
 14. దుర్గాష్టమి
 15. ధన త్రయోదశి
 16. నరక చతుర్దశి
 17. నవరాత్రోత్సవము
 18. నాగపంచమి
 19. నాగుల చవితి
 20. నృసింహజయంతి
 21. బతుకమ్మ
 22. భోగి
 23. మహార్నమి - మహానవమి
 24. మహాలయ పక్షము
 25. మహాశివరాత్రి
 26. రథసప్తమి
 27. రాఖీ పౌర్ణమి (శ్రావణ పౌర్ణమి)
 28. వరలక్ష్మీ వ్రతము
 29. వసంతపంచమి
 30. విజయదశమి
 31. వినాయక చవితి
 32. వైకుంఠ ఏకాదశి / ముక్కోటి ఏకాదశి
 33. శ్రీరామనవమి
 34. సరస్వతి పూజ
 35. సుబ్బరాయషష్టి / సుబ్రహ్మణ్య షష్టి
 36. సంక్రాంతి
 37. హనుమజ్జయంతి
 38. హోలీ