ప్రధాన మెనూను తెరువు
తేజోమూర్తుల కేశవరావు

తేజోమూర్తుల కేశవరావు ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ఇతడు దారుచిత్రాలను (కఱ్ఱపై చిత్రాలను) చెక్కడంలో నేర్పరి. ఇతడు శాంతినికేతన్ లో నందలాల్ బోస్ వద్ద చిత్రకళ నేర్చాడు. ఇతని చిత్రాలు ఉదయిని, భారతి తదితర పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి.

చిత్రమాలికసవరించు