తోడికోడళ్ళు (1994 సినిమా)

తోడికోడళ్ళు
(1994 తెలుగు సినిమా)
తారాగణం సురేష్,
మురళీమోహన్
నిర్మాణ సంస్థ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు