దిగవల్లి (అయోమయ నివృత్తి)

ఇంటిపేరు

దిగవల్లి, కృష్ణా జిల్లా, నూజివీడు మండలానికి చెందిన గ్రామం.


దిగవల్లి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.