దూరదృష్టి (Hypermetropia or Hyperopia) ఒక విధమైన దృష్టి లోపం.

దూరదృష్టి
వర్గీకరణ & బయటి వనరులు
m:en:ICD-10 {{{m:en:ICD10}}}
m:en:ICD-9 {{{m:en:ICD9}}}
హైపరోపియా, కుంభాకార లెన్స్‌తో దృష్టిని పునరుద్ధరించడం


బహుళ కటకములు సవరించు

కొన్ని సముద్ర జీవుల ఒక లెన్స్ కంటే ఎక్కువ కందువు ఉదాహరణకు copepod Pontella మూడు ఉన్నాయి. బయటి ఏర్పడ్డ ఒక పదునైన చిత్రం అనుమతించేటప్పుడు గోళాకార విశ్లేషణం యొక్క ప్రభావాలు ఎదుర్కోవడం , ఉపమాన ఉపరితలం. మరో copepod , Copilia , ఒక టెలిస్కోప్ మాదిరిగా ఏర్పాటు ప్రతి కంటిలో రెండు కటకములను కలిగి ఉంది. [1 ] ఇటువంటి ఏర్పాట్లు అరుదైన, సరిగా అర్ధం చేసుకోలేదు , కానీ ఒక ప్రత్యామ్నాయ నిర్మాణం సూచిస్తాయి. బహుళ కటకములు ఒక రిఫ్రాక్టివ్ కార్నియా (తరువాతి చర్చించారు ) కలిగిన గ్రద్దలు, జంపింగ్ సాలెపురుగులు, వంటి కొందరు వేటగాళ్ళు కనపడుతున్నాయి : ఈ విధంగా వారి ఆప్టికల్ స్పష్టత పెరుగుతుంది గ్రాహక కణాలు పైగా 50 % పరిశీలించాడు చిత్రం విస్తరించడం , ప్రతికూల లెన్స్[1]

మూలాలు సవరించు

  1. "how to get rid of a stye". youngstershub.com. Jan 20, 2015. Archived from the original on 2015-10-07. Retrieved Jan 20, 2015.