దూరదృష్టి (Hypermetropia or Hyperopia) ఒక విధమైన దృష్టి లోపం.

దూరదృష్టి
వర్గీకరణ & బయటి వనరులు
m:en:ICD-10 {{{m:en:ICD10}}}
m:en:ICD-9 {{{m:en:ICD9}}}
Hyperopia, and restoring of vision with convex lens.


== బహుళ కటకములు == 

కొన్ని సముద్ర జీవుల ఒక లెన్స్ కంటే ఎక్కువ కందువు ఉదాహరణకు copepod Pontella మూడు ఉన్నాయి. బయటి ఏర్పడ్డ ఒక పదునైన చిత్రం అనుమతించేటప్పుడు గోళాకార విశ్లేషణం యొక్క ప్రభావాలు ఎదుర్కోవడం , ఉపమాన ఉపరితలం. మరో copepod , Copilia , ఒక టెలిస్కోప్ మాదిరిగా ఏర్పాటు ప్రతి కంటిలో రెండు కటకములను కలిగి ఉంది. [1 ] ఇటువంటి ఏర్పాట్లు అరుదైన, సరిగా అర్ధం చేసుకోలేదు , కానీ ఒక ప్రత్యామ్నాయ నిర్మాణం సూచిస్తాయి. బహుళ కటకములు ఒక రిఫ్రాక్టివ్ కార్నియా (తరువాతి చర్చించారు ) కలిగిన గ్రద్దలు, జంపింగ్ సాలెపురుగులు, వంటి కొందరు వేటగాళ్ళు కనపడుతున్నాయి : ఈ విధంగా వారి ఆప్టికల్ స్పష్టత పెరుగుతుంది గ్రాహక కణాలు పైగా 50 % పరిశీలించాడు చిత్రం విస్తరించడం , ప్రతికూల లెన్స్[1]

  1. "how to get rid of a stye". youngstershub.com. Jan 20, 2015. Archived from the original on 2015-10-07. Retrieved Jan 20, 2015.