దేశభక్తి గేయాలలో ప్రతీ దేశానికి అతి ముఖ్యమైనది జాతీయ గీతం.

భారత్ లో కొన్ని ముఖ్యమైన దేశభక్తి గేయాలు

దేశభక్తి సినీ గీతాలుసవరించు

తెలుగుతేనెల తేటలు మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా -

ఇంద్రగంటి


శ్రీకాంత శర్మ.

హిందీ
  • కదమ్ కదమ్ బఢాయెజా ఖుషీకె గీత్ గాయెజా, ఏ జిందగీ హై కౌమ్ కీ కౌమ్ పే లుటాయెజా
  • అయ్ మేరె వతన్ కే లోగో, జరా ఆంఖ్ మే భర్ లో పానీ, జొ షహీద్ హుయే హైఁ ఉన్‌కీ జరా యాద్ కరో కుర్బానీ
  • అయ్ మెరే ప్యారే వతన్, అయ్ మెరే బిఛ్‌డే చమన్, తుఝ్‌పె దిల్ కుర్బాన్
  • కర్‌చలే హమ్ ఫిదా జాన్‌-ఒ-తన్ సాథియో, అబ్ తుమ్‌హారే హవాలే వతన్ సాథియో