దొరమామిడి (అయోమయనివృత్తి)

(దొరమామిడి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

దొరమామిడి అనే పేరుతో ఇతర వ్యాసాలు ఉన్నాయి.

  • దొరమామిడి - తూర్పు గోదావరి జిల్లా, అడ్డతీగల మండలం లోని గ్రామం
  • దొరమామిడి - తూర్పు గోదావరి జిల్లా, గంగవరం మండలం లోని గ్రామం
  • దొరమామిడి - తూర్పు గోదావరి జిల్లా, మారేడుమిల్లి మండలం లోని గ్రామం
  • దొరమామిడి - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, బుట్టాయగూడెం మండలం లోని గ్రామం