నానా రాజన్య చరిత్రము

బ్రిటీష్ ఇండియాలో ప్రిన్స్‌లీ స్టేట్స్ (Princely states) గా పిలుచుకునే రాజ్యాల పాలకుల (ప్రముఖంగా తెలుగు వారు) గురించీ, వారి వంశక్రమణిక గురించీ వ్రాసిన పుస్తకమిది. వేంకటగిరి, ముత్యాలపాటి, వాసిరెడ్డి వంటి 10 సంస్థానాల వివరాలు ఈ పుస్తకంలో దొరుకుతాయి. ఆనాటి సాంఘిక, రాజకీయ స్థితిగరులు ఈ పుస్తకంలో అంతర్లీనంగా కనిపిస్తూంటుంది.

దీనిని మచిలీపట్నంలోని నోబిల్ కాలేజీ ఆంధ్రోపాధ్యాయులైన శ్రీరామ వీరబ్రహ్మము (Sreeram Veerabrahmam) రచించగా 1918లో ముద్రించారు. దీని గుంటూరు జిల్లా డిప్యూటీ కలక్టరు చిరుమామిళ్ల లక్ష్మీనారాయణ ప్రసాద్ పీఠికను అందించారు.

పేర్కొన్న రాజవంశములు మార్చు

 • కొచ్చెర్లకోటవారి సంస్థానము
 • చా మహల్ సంస్థానము
 • దేవరకోట సంస్థానము
 • నూజివీడు సంస్థానము
  • ఉయ్యూరు
  • కపిలేశ్వరపురము
  • తేలప్రోలు
  • మీర్జాపురము
  • మేడూరు
 • బొమ్మదేవరవారి సంస్థానము
  • దక్షిణ వల్లూరు
 • మైలవర సంస్థానము
 • ముత్యాలపాటి సంస్థానము
 • మునగాల సంస్థానము
 • మంత్రిప్రెగడవారి సంస్థానము
 • మందసా సంస్థానము
 • వత్సవాయ సంస్థానము
 • వాసిరెడ్డి సంస్థానము
 • విస్సన్నపేట సంస్థానము
 • వేంకటగిరి సంస్థానము

బయటి లింకులు మార్చు