నామనారాయణి రాగం

నామనారాయణి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగం. ఇది కర్ణాటక సంగీతంలోని 72 మేళకర్త రాగాల వ్యవస్థలో 50వ మేళకర్త రాగము.[1][2] ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని "నామదేశి" అని పిలుస్తారు.[3]

"నామనారాయణి" scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
ఆరోహణ: స రి గ మ ప ధ ని స 
    (S R1 G3 M2 P D1 N2 S)
అవరోహణ: స ని ధ ప మ గ రి స
    (S N2 D1 P M2 G3 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, కైశికి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 14వ మేళకర్త రాగమైన వకుళాభరణం రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు

మార్చు
 • మహాదేవ పాహిమాం - బాలమురళికృష్ణ
 • ఎన్ మనమే - కోటేశ్వర అయ్యరు
 • నర్మదా కావేరి - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
 • నామనారాయణ అనన్యరా - శ్రీమాన్ ఎన్.సి.హెచ్ కృష్ణమాచార్యులు

మూలాలు

మార్చు
 1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
 2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
 3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras