నీతిమతి రాగము

(నీతిమతి రాగం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

నీతిమతి రాగము కర్ణాటక సంగీతం లో 60వ మేళకర్త రాగము. ముత్తుస్వామి దీక్షితులు పద్ధతిలో దీనిని నిషాధం అంటారు.[1][2][3]

Neetimati scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
S R2 G2 M2 P D3 N3 S
S N3 D3 P M2 G2 R2 S

ఈ రాగంలోని స్వరాలు : చతుశ్రుతి రిషభం, సాధారణ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, షట్స్రుతి ధైవతం, కాకళి నిషాధం. ఇది ఒక సంపూర్ణ రాగం. ఇది 24వ మేళకర్త రాగమైన వరుణప్రియ రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

ఉదాహరణలు

మార్చు

ఈ రాగంలోని కొన్ని రచనలు:

జన్య రాగాలు

మార్చు

ఈ రాగానికి కొన్ని జన్యరాగాలు ఉన్నాయి. వానిలో హంసనాదం ప్రసిద్ధిచెందినది.

హంసనాద రాగం

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  2. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras