నెకరు కల్లు శతకము

నెకరు కల్లు శతకము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచిందాడు. ఇది విశ్వనాథ సత్యరానారాయణ రాసిన విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలులో ఒక భాగం.[1]

నెకరు కల్లు శతకము
కవి పేరువిశ్వనాథ సత్యనారాయణ
దేశంభారత దేశము
భాషతెలుగు
మకుటంనెకరుకల్ ప్రాంత సిద్ధాబ్జ హేళి!
పద్యం/గద్యంపద్యములు
ఛందస్సువృత్తములు
మొత్తం పద్యముల సంఖ్య100
శతకం లక్షణంభక్తి శతకం

మకుటం మార్చు

శతకములో విశ్వనాథ వారు "నెకరుకల్ ప్రాంత సిద్ధాబ్జ హేళి!"ను మకుటముగా ఉంచారు.

ఉదా:

శ్రీతమాల శ్యామలింగ! సిద్ధ సంసేవిత లింగ!
హేతుహాస సనాధ! అన్నపూర్ణా సహిత విశ్వనాథ
నీతామర ధునీక జాతజూటా! మణిశశి కిరీట!
స్ఫీత వియన్మౌళి నెకరుకల్ ప్రాంత సిద్ధాబ్జ హేళి!

ఇది కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. "విశ్వనాథ సత్యనారాయణ: విశ్వనాథ మధ్యాక్కరలు". తెలుగు సాహిత్య సముదాయిక (in ఇంగ్లీష్). 2009-10-27. Retrieved 2020-04-23.