క్యాండీ చక్కెర ఇరాన్ లో తన పుట్టుక కలిగి ఉంది. దీనికి మధ్య భారతదేశంలో వివిధ పేర్లు ఉన్నాయి.

వివిధ భాషలలోసవరించు

 • కళ్ళు చెక్కెర (కన్నడము ),
 • Panakarkandu లేదా Kalkandu (తమిళం / మలయాళం),
 • "ఖాదీ sakhar" (మరాఠీ),
 • mishri (హిందీ),
 • patika bellam (తెలుగు).

చరిత్రసవరించు

9 వ శతాబ్దంలో మొదటి సగంలో అరబిక్ రచయితలైన స్పటికాలు అతిసంతృప్తం చక్కెర పరిష్కారాలను శీతలీకరణ ఫలితంగా పండించారు. క్రిస్టలీకరణ వేగవంతం చేయడానికి, confectioners తర్వాత పెరగడం స్పటికాలు కోసం పరిష్కారంలో చిన్న కొమ్మల ముంచడం నేర్చుకున్నాడు. వేడి పంచదార ద్రావకం కూలింగ్ చేయడము ద్వారా పటికలు తయారుచేయడం నేర్చుకున్నాడు . వ్యాపారం కోసము, చిన్న పిల్లలను ఆకర్షించేందుకు రకరకాల రంగులు కలపడం తెలుసుకున్నాడు . దీనిని చైనాలో సంప్రదాయ చైనీస్ ఔషధం యొక్క ఒక భాగంగా ఉపయోగిస్తారు

Rock candy sugar,పటిక పంచదార ,పటిక బెల్లంసవరించు

సుగర్ కేన్‌ నుండి తీసిన సూక్రోజ్ నే పంచదార అంటాము . పంచదార మొదటిగా ఇండియా ఉపఖండము లోనె జనించింది. పంచదారను క్రిస్టల్గా తయారుచేసి వాడిన దానినే పటిక పంచదార అంటాము . ఏ రంగూ కలపక పోతే ఇది తెల్లగాను, అందము కోసము వివిధ రంగులు కలిపి రంగుల పటిక పంచదారను తయారుచేస్తారు.

తయారుచేయు విధానముసవరించు

ఉపయోగాలు :సవరించు

 • ఇది మేహశాంతిని కలుగజేస్తుంది.
 • జఠరదీప్తి, వీర్యవృద్ధి, దేహపుష్టి బలాన్నిస్తుంది.
 • నీరసాన్ని పోగొడుతుంది.
 • వాతపిత శ్లేష్మకారణంగా వచ్చిన రోగాలు, దాహం, తాపం, భ్రమ, శ్రమదగ్గు నేత్రరోగాలను తగ్గిస్తుంది.
 • పొడిదగ్గుని అణచివేస్తుంది. సర్వేంద్రియాలకు బలాన్ని కలిగిస్తుంది.
 • దీనిని మెత్తగా నూరి బార్లీ గంజిలోగాని, సగ్గుబియ్యం జావలోగాని కలిపి ఇస్తే జ్వరపడి లేచిన వారికి, రోగులకు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

చెడు :సవరించు

 • మితిమీరి తింటే ఆకలి మందగించి విరేచనం కాకుండా పోతుంది.
 • మూత్రపిండాలకు హాని చేకూరుస్తుంది.

మూలాలుసవరించు